Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Andel annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruket (OGA) med uppdelning på personalkategorier 2014

18. Working hours in other gainful activity by types of labour force 2014

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. Prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

66

 

26

 

 

22

 

 

16

 

135

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

3 464

 

1 079

 

 

1 695

 

 

232

 

1 577

 

 

149

 

Arbetsinsats, andel annan inkomstbringande verksamhet (OGA av AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,1

E

0,2

E

 

0,2

E

 

0,0

E

0,1

E

 

0

F

Medbrukare och anhöriga

0,0

F

0,2

E

 

 

 

 

0,0

E

 

 

Anställda

0,0

F

0,1

E

 

0,0

F

 

 

0,0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats, annan inkomstbringande verksamhet, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

200

E

400

E

 

400

E

 

0

E

100

E

 

0

F

Medbrukare och anhöriga

0

F

300

E

 

 

 

 

100

E

 

 

Regelbundet anställda

0

F

100

E

 

 

 

 

100

F

 

 

Tillfälligt anställda

 

0

F

 

0

F

 

 

0

 

 

 

Summa timmar OGA

200

E

800

E

 

400

E

 

0

E

200

E

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

90

 

 

16

 

55

 

 

88

 

 

117

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

1 024

 

 

141

 

553

 

 

798

 

 

6 697

 

 

699

 

Arbetsinsats, andel annan inkomstbringande verksamhet (OGA av AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,0

E

 

0,0

E

0,0

E

 

0,0

D

 

0,1

E

 

0,1

E

Medbrukare och anhöriga

0,0

E

 

0,0

C

0,0

E

 

0,1

E

 

0,0

F

 

0,0

F

Anställda

0,0

F

 

 

0,0

E

 

0,1

E

 

0,0

F

 

0,0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats, annan inkomstbringande verksamhet, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

0

E

 

0

E

0

E

 

100

D

 

100

E

 

100

E

Medbrukare och anhöriga

0

E

 

0

C

0

E

 

100

E

 

0

F

 

0

F

Regelbundet anställda

0

F

 

 

0

E

 

100

E

 

0

F

 

0

F

Tillfälligt anställda

0

 

 

 

0

F

 

0

F

 

 

 

 

Summa timmar i jordbruk

100

E

 

0

E

100

E

 

400

E

 

100

E

 

200

E