Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Värden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret per företag 2014, kronor

19. Values of different real assets at the end of the investigation year per holding 2014, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

66

 

26

 

 

22

 

 

16

 

135

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

3 464

 

1 079

 

 

1 695

 

 

232

 

1 577

 

 

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

640 100

E

613 600

E

 

475 600

E

 

193 300

E

504 100

D

 

283 600

E

Lager produkter

160 000

D

684 500

E

 

150 600

E

 

121 200

D

729 900

C

 

143 400

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

 

26 500

G

 

12 300

F

 

2 100

D

16 000

D

 

6 400

E

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

800 000

E

1 324 700

D

 

638 600

E

 

316 500

D

1 250 000

C

 

433 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

1 700

F

54 000

F

 

19 700

F

 

97 700

D

576 200

B

 

116 100

C

Maskiner

739 300

C

4 932 700

D

 

759 100

E

 

358 200

D

2 189 000

C

 

553 700

D

Värde på jordbruksfas­tighet

6 051 700

C

15 216 900

D

 

6 637 600

D

 

1 438 500

D

6 933 500

C

 

1 195 500

D

Summa övriga tillgångar

6 792 700

C

20 203 600

D

 

7 416 400

D

 

1 894 400

D

9 698 700

C

 

1 865 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

7 592 700

C

21 528 300

D

 

8 055 000

D

 

2 210 900

D

10 948 700

C

 

2 298 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 062 500

D

7 157 500

E

 

1 303 800

E

 

185 600

E

3 198 900

C

 

169 700

E

Kortfristiga skulder

58 600

E

1 041 700

E

 

116 800

E

 

91 800

E

500 100

D

 

76 500

E

Summa skulder i jordbruket

1 121 100

D

8 199 200

D

 

1 420 500

E

 

277 400

E

3 699 100

C

 

246 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

2 403 800

D

514 300

E

 

1 747 600

E

 

2 608 700

D

4 553 600

C

 

4 781 000

E

Maskiner och inventarier

27 500

E

1 100

F

 

1 400

G

 

50 400

F

53 300

E

 

12 300

F

Övriga tillgångar

25 300

E

9 500

F

 

80 700

F

 

30 700

F

58 400

E

 

74 700

F

Summa tillgångar i skogsbruket

2 456 500

D

524 900

E

 

1 829 700

E

 

2 689 800

D

4 665 300

C

 

4 867 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

575 800

E

435 300

E

 

596 800

E

 

359 300

F

2 360 300

D

 

484 500

E


 

19. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

90

 

 

16

 

55

 

 

88

 

 

117

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2012, 2013)

1 024

 

 

141

 

553

 

 

798

 

 

6 697

 

 

699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

576 300

D

 

454 900

E

414 900

D

 

528 900

D

 

385 300

D

 

366 100

E

Lager produkter

562 600

C

 

127 400

D

515 000

C

 

2 430 200

C

 

166 200

C

 

652 300

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

19 900

D

 

8 700

D

57 300

D

 

62 300

D

 

14 200

E

 

20 900

F

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

1 158 800

C

 

591 000

E

987 200

C

 

3 021 400

C

 

565 600

D

 

1 039 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

489 000

C

 

90 600

D

488 900

C

 

2 060 900

C

 

92 600

D

 

219 300

E

Maskiner

1 751 200

C

 

577 800

D

2 107 300

C

 

5 008 700

C

 

547 000

C

 

2 283 100

D

Värde på jordbruks­fastighet

4 136 400

C

 

1 157 600

D

3 229 200

D

 

15 365 300

C

 

2 047 900

C

 

11 765 400

D

Summa övriga tillgångar

6 376 600

C

 

1 826 000

D

5 825 400

C

 

22 434 900

C

 

2 687 500

C

 

14 267 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

7 535 400

C

 

2 417 000

D

6 812 600

C

 

25 456 300

C

 

3 253 200

C

 

15 307 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

2 422 300

D

 

136 900

F

1 521 800

D

 

12 668 200

C

 

408 000

D

 

4 091 800

E

Kortfristiga skulder

294 400

D

 

67 500

E

402 700

D

 

2 262 700

D

 

58 100

E

 

470 900

E

Summa skulder i jordbruket

2 716 700

D

 

204 400

E

1 924 500

D

 

14 930 900

C

 

466 100

D

 

4 562 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde skogsfastighet

4 277 800

D

 

9 605 200

C

5 461 600

D

 

6 611 100

D

 

4 332 100

D

 

4 725 300

E

Maskiner och inventarier

60 100

E

 

12 700

F

58 700

E

 

57 500

E

 

34 400

E

 

47 800

E

Övriga tillgångar

103 400

E

 

97 700

F

51 900

E

 

49 900

D

 

72 100

E

 

35 900

E

Summa tillgångar i skogsbruket

4 441 300

D

 

9 715 600

C

5 572 300

D

 

6 718 500

D

 

4 437 900

D

 

4 809 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

1 606 700

D

 

620 600

D

1 698 800

D

 

5 037 700

D

 

670 600

D

 

2 554 900

E