Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2013 och 2014. Genomsnitt per företag, kr

3. Receipts, costs and results for holdings with beef and pig production 2013 and 2014. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

124

 

 

114

 

 

37

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

7 869

 

 

7 487

 

 

311

 

 

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

66 700

F

 

22 500

E

 

197 200

D

 

210 700

E

Intäkter djurskötsel

176 900

C

 

168 200

D

 

1 895 600

D

 

1 665 500

D

Intäkter direktersättningar

213 900

C

 

187 600

C

 

205 500

D

 

197 600

D

Övriga intäkter

78 000

D

 

120 000

D

 

277 900

E

 

313 000

E

Summa intäkter

535 500

D

 

498 300

C

 

2 576 100

D

 

2 386 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

58 400

D

 

47 800

D

 

188 600

E

 

174 900

E

Kostnader djurskötsel

48 700

D

 

61 300

D

 

1 055 300

D

 

944 600

E

Arbetskostnad för anställda

3 600

E

 

6 700

E

 

93 700

F

 

68 200

E

Underhåll

49 000

C

 

49 300

D

 

136 700

D

 

82 100

D

Övriga driftskostnader

165 500

B

 

150 500

C

 

373 500

D

 

349 900

D

Summa driftskostnader

325 200

B

 

315 700

C

 

1 847 900

D

 

1 619 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

210 200

E

 

182 600

D

 

728 300

D

 

767 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

96 200

D

 

83 600

C

 

216 500

D

 

173 800

D

Arrendekostnader

9 600

E

 

12 600

D

 

123 700

F

 

66 800

E

Finansiellt netto

3 900

F

 

-2 800

F

 

84 000

E

 

68 300

E

Summa övriga kostnader

109 600

C

 

93 300

C

 

424 200

E

 

308 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

100 600

F

 

89 300

E

 

304 100

E

 

458 200

E