Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2014, kronor

5. Costs and results in agriculture per holding 2014, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

65

 

54

 

 

15

 

32

 

 

21

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

4 007

 

2 666

 

 

237

 

886

 

 

422

 

940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

10 500

F

40 600

F

 

131 500

C

315 900

C

 

143 200

D

320 600

C

Handelsgödsel

80 400

C

196 500

C

 

25 000

D

87 700

D

 

14 800

E

38 000

D

Bekämpningsmedel

28 700

D

98 500

C

 

3 700

E

18 100

E

 

1 000

E

4 900

E

Driv- och smörjmedel

72 200

D

148 700

C

 

26 700

D

68 800

D

 

29 400

D

70 800

C

Utsäde

40 800

C

86 200

C

 

11 000

E

31 000

E

 

8 100

E

23 100

C

Summa förnödenheter

232 600

C

570 500

C

 

197 900

C

521 500

C

 

196 400

D

457 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

20 100

E

25 400

D

 

11 200

E

22 300

D

 

13 600

E

35 400

E

Maskiner

47 300

D

103 200

D

 

44 500

D

77 500

D

 

30 700

E

101 700

D

Summa underhåll

67 300

D

128 600

C

 

55 600

D

99 900

D

 

44 300

D

137 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

19 300

C

24 400

C

 

16 800

D

38 200

C

 

20 300

C

36 500

C

Försäkringar

20 400

C

36 100

C

 

17 700

C

34 300

C

 

21 100

C

34 500

C

Personbil

10 700

D

20 300

D

 

6 700

E

21 100

E

 

8 800

E

13 900

E

Diverse kostnader växtodling

25 600

E

47 700

E

 

12 200

E

31 700

D

 

28 500

E

31 100

D

Diverse kostnader djurskötsel

3 800

E

11 500

E

 

71 400

C

133 500

D

 

55 000

D

128 500

C

Allmänna omkostnader

91 800

C

178 900

C

 

91 700

D

178 000

C

 

97 600

E

182 500

C

Summa driftskostnader

171 700

C

318 900

C

 

216 400

C

436 800

C

 

231 300

D

426 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad.

471 600

C

1 018 000

C

 

470 000

C

1 058 200

C

 

472 000

D

1 021 300

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

21 500

F

36 000

E

 

30 400

F

94 700

E

 

200

F

17 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

493 100

C

1 054 000

C

 

500 500

C

1 152 900

C

 

472 200

D

1 039 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostnad och finansiellt netto

269 400

D

868 000

C

 

255 700

D

637 600

C

 

291 100

D

672 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

35 000

E

57 900

E

 

9 900

E

39 400

E

 

11 300

E

52 800

E

Markinventarier och markanl.

1 600

E

7 600

E

 

0

F

2 600

E

 

300

E

2 800

E

Maskiner

85 400

E

230 700

C

 

56 900

E

132 800

D

 

55 300

D

131 300

C

Summa avskrivningar

122 000

E

296 200

C

 

66 800

E

174 800

D

 

67 000

D

186 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto

147 400

E

571 800

D

 

188 900

D

462 800

D

 

224 100

E

485 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

23 900

E

115 300

D

 

10 100

E

38 600

E

 

8 200

D

33 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto

123 500

E

456 500

D

 

178 800

D

424 100

D

 

215 900

E

452 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

20 100

E

51 800

E

 

500

G

2 100

G

 

-18 100

F

-14 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats

103 400

E

404 700

D

 

178 300

D

422 000

D

 

234 000

D

467 200

D


5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

20

 

 

56

 

93

 

240

 

 

114

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

283

 

 

942

 

2 150

 

1 066

 

 

7 487

 

 

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

101 600

D

 

126 800

C

331 100

C

1 330 400

D

 

35 900

D

 

835 000

E

Handelsgödsel

15 600

D

 

17 900

D

53 300

D

126 900

C

 

18 500

D

 

68 300

E

Bekämpningsmedel

3 600

D

 

2 600

D

8 900

E

27 700

D

 

2 600

E

 

51 100

E

Driv- och smörjmedel

52 900

D

 

36 100

D

72 100

C

241 300

C

 

35 300

C

 

96 400

D

Utsäde

15 900

D

 

11 400

D

26 100

D

79 200

C

 

7 900

D

 

44 300

E

Summa förnödenheter

189 600

C

 

194 700

C

491 400

B

1 805 500

D

 

100 200

C

 

1 095 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

6 900

E

 

10 800

D

29 300

D

105 300

C

 

15 600

D

 

18 600

E

Maskiner

67 400

E

 

46 100

E

91 400

D

242 200

B

 

33 700

D

 

63 500

D

Summa underhåll

74 400

E

 

56 900

D

120 700

D

347 500

B

 

49 300

D

 

82 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

28 500

C

 

21 900

C

38 100

B

112 200

C

 

15 800

C

 

51 600

D

Försäkringar

25 900

C

 

21 700

B

34 600

B

76 000

B

 

21 300

D

 

39 900

D

Personbil

9 200

E

 

8 300

E

16 900

D

25 300

D

 

8 000

E

 

22 000

D

Diverse kostnader växtodling

22 100

E

 

22 000

D

32 400

D

88 200

C

 

18 800

D

 

11 200

E

Diverse kostnader djurskötsel

59 100

D

 

60 800

C

135 000

C

388 900

C

 

25 500

D

 

109 600

D

Allmänna omkostnader

92 800

D

 

94 400

D

180 000

C

559 000

C

 

70 100

C

 

139 900

D

Summa driftskostnader

237 500

D

 

229 200

C

436 900

B

1 249 500

C

 

159 400

C

 

374 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad.

501 500

C

 

480 800

C

1 049 000

B

3 402 400

C

 

308 900

C

 

1 551 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

20 900

F

 

15 100

E

78 100

D

671 000

D

 

6 700

E

 

68 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

522 400

C

 

495 900

C

1 127 000

B

4 073 400

C

 

315 700

C

 

1 619 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostnad och finansiellt netto

303 900

D

 

285 300

D

634 200

C

2 011 500

C

 

182 600

D

 

767 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

18 600

E

 

13 200

E

49 500

D

428 200

C

 

19 400

D

 

70 700

E

Markinventarier och markanl.

300

F

 

200

E

2 700

D

13 700

D

 

1 100

E

 

3 900

E

Maskiner

91 200

D

 

67 100

D

138 100

C

367 500

B

 

63 100

C

 

99 200

D

Summa avskrivningar

110 200

D

 

80 600

D

190 300

C

809 400

C

 

83 600

C

 

173 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto

193 700

E

 

204 700

D

443 900

D

1 202 100

D

 

99 100

E

 

593 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

5 800

E

 

8 000

D

32 400

D

240 300

C

 

12 600

D

 

66 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto

187 900

E

 

196 800

D

411 500

D

961 800

D

 

86 500

E

 

526 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

-20 300

D

 

-13 600

E

-7 700

E

129 300

D

 

-2 800

F

 

68 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats

208 200

E

 

210 400

D

419 100

D

832 600

D

 

89 300

E

 

458 200

E