Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2014, kronor

13. Costs and results in agriculture per holding 2014, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. Prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

66

 

26

 

 

22

 

 

16

 

135

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

3 464

 

1 079

 

 

1 695

 

 

232

 

1 577

 

 

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

38 600

F

85 200

F

 

21 900

F

 

84 200

D

554 600

B

 

115 300

D

Handelsgödsel

95 200

C

613 500

D

 

82 100

C

 

13 700

E

82 300

C

 

17 500

D

Bekämpningsmedel

36 700

C

345 700

E

 

36 800

D

 

1 700

E

14 900

D

 

2 300

E

Driv- och smörjmedel

74 300

C

384 100

D

 

66 100

C

 

19 100

D

136 300

C

 

29 500

C

Utsäde

43 100

C

255 800

E

 

38 300

D

 

5 500

E

45 900

C

 

12 800

E

Summa förnödenheter

287 800

D

1 684 200

D

 

245 400

C

 

124 100

D

834 000

B

 

177 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

10 800

D

81 700

E

 

16 900

D

 

7 300

E

51 600

D

 

14 300

E

Maskiner

43 500

C

280 700

E

 

58 500

D

 

34 900

E

151 300

C

 

28 400

E

Summa underhåll

54 300

C

362 400

E

 

75 400

D

 

42 200

E

202 900

C

 

42 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

19 500

C

62 000

D

 

18 700

D

 

14 000

D

66 100

C

 

18 900

D

Försäkringar

23 100

C

133 200

E

 

23 400

D

 

16 600

C

53 700

B

 

18 900

D

Personbil

10 900

E

29 200

E

 

17 200

E

 

10 400

E

16 200

D

 

8 000

E

Diverse kostnader växtodling

15 700

E

72 600

E

 

38 600

E

 

21 200

E

58 400

D

 

10 300

E

Diverse kostnader djurskötsel

2 600

E

16 800

F

 

8 300

F

 

45 400

D

209 600

C

 

55 500

D

Allmänna omkostnader

88 400

C

460 500

E

 

115 000

D

 

66 900

E

291 500

C

 

77 200

D

Summa driftskostnader

160 100

C

774 400

E

 

221 200

D

 

174 500

D

695 400

B

 

188 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad

502 200

C

2 821 100

D

 

542 000

C

 

340 800

D

1 732 300

B

 

408 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

8 700

E

199 300

E

 

4 300

F

 

8 800

F

141 700

D

 

2 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

511 000

C

3 020 300

D

 

546 200

C

 

349 600

D

1 874 000

B

 

411 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostnad och finansiellt netto

245 600

D

1 801 500

D

 

250 600

E

 

167 300

D

1 029 900

C

 

216 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

20 400

E

163 400

E

 

56 100

F

 

3 900

E

208 500

D

 

10 800

E

Markinventarier och markanl.

1 800

E

13 800

E

 

3500

F

 

400

E

7 100

D

 

0

F

Maskiner

82 100

C

553 600

D

 

85 700

E

 

38 500

E

248 600

C

 

62 600

D

Summa avskrivningar

104 300

C

730 800

D

 

145 300

E

 

42 800

D

464 100

C

 

73 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto

141 300

D

1 070 700

D

 

105 300

F

 

124 500

D

565 800

C

 

142 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

27 900

E

548 700

D

 

31 600

E

 

6 900

E

89 400

D

 

9 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto

113 400

D

522 000

E

 

73 700

G

 

117 700

E

476 400

C

 

132 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

15 900

E

170 900

E

 

28 700

F

 

-15 600

F

36 800

E

 

-5 500

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats

97 500

E

351 100

E

 

45 000

G

 

133 200

D

439 600

D

 

138 200

D


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999 

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

90

 

 

16

 

55

 

 

88

 

 

117

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

1 024

 

 

141

 

553

 

 

798

 

 

6 697

 

 

699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

545 000

C

 

82 700

D

577 200

C

 

2 127 400

D

 

47 500

E

 

252 600

E

Handelsgödsel

66 400

D

 

18 500

C

54 100

D

 

237 400

D

 

16 600

D

 

152 700

D

Bekämpningsmedel

15 600

E

 

5 200

C

6 900

E

 

48 600

D

 

1 900

E

 

92 800

D

Driv- och smörjmedel

108 800

C

 

41 300

C

131 600

C

 

438 500

D

 

41 900

D

 

151 900

C

Utsäde

35 400

C

 

14 400

C

36 800

C

 

147 800

D

 

9 800

D

 

139 500

E

Summa förnödenheter

771 200

C

 

162 100

C

806 600

C

 

2 999 600

C

 

117 800

D

 

789 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

37 200

D

 

6 800

E

45 600

E

 

198 500

D

 

14 900

D

 

55 400

E

Maskiner

113 500

C

 

41 200

D

153 900

D

 

378 600

C

 

41 300

D

 

121 900

D

Summa underhåll

150 700

C

 

48 000

C

199 500

D

 

577 100

C

 

56 300

D

 

177 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

49 800

C

 

27 000

C

69 100

C

 

173 400

C

 

16 300

C

 

52 200

D

Försäkringar

44 300

B

 

26 200

C

52 700

C

 

103 400

C

 

19 400

C

 

46 600

D

Personbil

15 300

D

 

7 700

E

18 200

D

 

46 200

E

 

8 400

D

 

30 900

E

Diverse kostnader växtodling

45 600

D

 

16 000

D

58 400

D

 

137 000

D

 

18 400

D

 

92 100

E

Diverse kostnader djurskötsel

177 100

C

 

48 600

D

213 600

C

 

634 700

D

 

25 600

D

 

95 100

E

Allmänna omkostnader

235 800

C

 

81 400

C

312 700

D

 

1 004 300

C

 

80 900

D

 

324 900

D

Summa driftskostnader

568 000

B

 

207 000

C

724 700

C

 

2 099 100

C

 

169 000

D

 

641 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad

1 489 900

C

 

417 100

B

1 730 800

C

 

5 675 800

C

 

343 000

D

 

1 608 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

113 000

D

 

 

196 300

D

 

1 022 500

D

 

19 600

F

 

118 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

1 602 900

C

 

417 100

B

1 927 100

C

 

6 698 300

C

 

362 600

D

 

1 727 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostnad och finansiellt netto

855 100

C

 

218 000

D

861 600

C

 

2 928 700

C

 

128 400

D

 

866 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

140 800

D

 

31 300

E

177 200

D

 

638 500

C

 

17 800

D

 

109 300

E

Markinventarier och markanl.

4 400

E

 

300

F

6 700

E

 

21 300

D

 

1 100

E

 

7 200

E

Maskiner

203 000

C

 

64 200

D

241 400

C

 

571 200

C

 

66 900

C

 

257 200

D

Summa avskrivningar

348 200

C

 

95 800

D

425 400

C

 

1 231 000

C

 

85 800

C

 

373 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto

507 000

D

 

122 200

E

436 200

D

 

1 697 700

D

 

42 600

F

 

492 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

70 200

D

 

3 600

E

75 700

E

 

593 600

D

 

19 900

E

 

142 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto

436 800

D

 

118 600

E

360 600

D

 

1 104 100

D

 

22 600

G

 

350 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

30 400

E

 

-21 400

E

-7 400

G

 

260 500

D

 

-2 500

F

 

67 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats

406 400

D

 

140 000

E

368 000

D

 

843 600

E

 

25 100

G

 

283 200

E