Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter, kostnader och resultat för mjölkföretag 2013 och 2014. Genomsnitt per företag, kr

2. Receipts, costs and results for holdings with milk production 2013 and 2014. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

3 200–

 

 

3 200–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

17

 

 

15

 

 

37

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2012, 2013)

269

 

 

237

 

 

951

 

 

886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

12 700

F

 

8 400

F

 

90 700

F

 

150 700

E

Intäkter djurskötsel

545 700

C

 

559 800

C

 

1 053 300

C

 

1 253 900

C

Intäkter direktersättningar

136 700

C

 

134 600

D

 

285 400

C

 

243 200

C

Övriga intäkter

33 900

E

 

34 000

E

 

82 700

D

 

84 000

D

Summa intäkter

729 000

C

 

736 800

C

 

1 512 100

B

 

1 731 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

63 300

D

 

51 900

D

 

157 100

D

 

168 600

D

Kostnader djurskötsel

218 100

C

 

202 900

C

 

422 700

C

 

449 300

C

Arbetskostnad för anställda

14 800

F

 

16 400

F

 

126 600

F

 

54 900

E

Underhåll

49 000

D

 

55 600

D

 

85 000

D

 

99 900

D

Övriga driftskostnader

158 000

C

 

159 600

C

 

384 500

D

 

340 400

C

Summa driftskostnader

503 200

C

 

486 500

C

 

1 175 900

C

 

1 113 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

225 900

D

 

250 400

D

 

336 200

E

 

618 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

86 800

D

 

66 800

E

 

157 600

D

 

174 800

D

Arrendekostnader

10 300

E

 

10 100

E

 

26 300

E

 

38 600

E

Finansiellt netto

200

G

 

500

G

 

49 400

E

 

2 100

G

Summa övriga kostnader

97 300

D

 

77 400

E

 

233 300

E

 

215 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

128 600

E

 

173 000

D

 

102 900

G

 

403 200

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

3 200–

 

 

3 200–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

21

 

 

53

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2012, 2013)

485

 

 

422

 

 

1 011

 

 

940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

4 500

G

 

30 400

E

 

3 200

G

 

26 400

E

Intäkter djurskötsel

367 400

D

 

493 400

D

 

1 121 100

C

 

1 117 500

B

Intäkter direktersättningar

133 400

D

 

123 000

D

 

269 000

B

 

252 200

C

Övriga intäkter

51 100

E

 

55 900

F

 

86 100

D

 

120 400

E

Summa intäkter

556 500

D

 

702 600

D

 

1 479 400

B

 

1 516 500

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

46 000

E

 

52 400

E

 

85 100

C

 

97 700

D

Kostnader djurskötsel

178 100

D

 

198 200

D

 

501 000

C

 

449 100

C

Arbetskostnad för anställda

2 300

F

 

200

F

 

18 400

E

 

9 800

E

Underhåll

58 100

D

 

44 300

D

 

112 200

C

 

137 100

D

Övriga driftskostnader

142 400

C

 

177 100

D

 

318 000

C

 

338 200

C

Summa driftskostnader

426 900

C

 

472 200

D

 

1 034 700

B

 

1 031 900

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

129 600

E

 

230 400

D

 

444 700

C

 

484 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

64 300

D

 

67 000

D

 

155 400

C

 

186 900

D

Arrendekostnader

7 400

E

 

8 200

D

 

36 200

D

 

33 400

D

Finansiellt netto

-16 000

E

 

-18 100

F

 

-6 600

F

 

-14 800

E

Summa övriga kostnader

55 700

E

 

57 100

E

 

185 000

C

 

205 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

73 800

E

 

173 300

D

 

259 700

D

 

279 100

E


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

23

 

 

20

 

 

61

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2012, 2013)

314

 

 

283

 

 

1 068

 

 

942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

-12 700

G

 

13 200

E

 

1 900

G

 

18 900

E

Intäkter djurskötsel

405 100

C

 

406 600

D

 

432 600

C

 

484 300

C

Intäkter direktersättningar

282 900

C

 

300 400

C

 

179 100

C

 

182 300

C

Övriga intäkter

40 500

E

 

58 700

E

 

42 700

E

 

50 700

E

Summa intäkter

715 800

C

 

779 000

C

 

656 300

C

 

736 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

39 900

E

 

57 200

D

 

49 400

D

 

53 800

D

Kostnader djurskötsel

194 700

C

 

160 700

D

 

195 200

C

 

187 600

C

Arbetskostnad för anställda

500

F

 

8 100

F

 

5 500

F

 

7 200

F

Underhåll

54 300

D

 

74 400

E

 

54 200

C

 

56 900

D

Övriga driftskostnader

189 400

C

 

209 200

C

 

161 200

B

 

182 400

C

Summa driftskostnader

478 800

C

 

509 600

C

 

465 500

B

 

488 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

237 000

D

 

269 400

D

 

190 800

D

 

248 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

104 200

D

 

110 200

D

 

83 000

C

 

80 600

D

Arrendekostnader

6 400

E

 

5 800

E

 

8 000

D

 

8 000

D

Finansiellt netto

-17 900

D

 

-20 300

D

 

-11 700

E

 

-13 600

E

Summa övriga kostnader

92 700

D

 

95 700

D

 

79 300

D

 

74 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

144 300

E

 

173 700

E

 

111 500

E

 

173 300

D


2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

3 200–

 

 

3 200–

 

 

5 600–

 

 

5 600–

 

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

112

 

 

93

 

 

250

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

2 298

 

 

2 150

 

 

1 027

 

 

1 066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

37 600

F

 

67 500

E

 

99 100

E

 

171 600

D

Intäkter djurskötsel

1 076 200

B

 

1 159 300

B

 

3 898 300

B

 

4 297 800

C

Intäkter direktersättningar

324 300

B

 

310 200

C

 

809 500

B

 

857 100

B

Övriga intäkter

85 000

D

 

98 800

D

 

321 200

C

 

360 500

D

Summa intäkter

1 523 100

B

 

1 635 800

B

 

5 128 200

B

 

5 687 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

115 500

D

 

120 900

D

 

305 200

B

 

324 600

C

Kostnader djurskötsel

476 400

B

 

466 100

B

 

1 626 000

C

 

1 719 200

D

Arbetskostnad för anställda

75 000

E

 

46 600

E

 

442 700

C

 

521 500

D

Underhåll

98 800

C

 

120 700

D

 

325 700

B

 

347 500

B

Övriga driftskostnader

358 700

C

 

341 600

B

 

924 600

B

 

1 013 700

C

Summa driftskostnader

1 124 300

B

 

1 095 900

B

 

3 624 200

B

 

3 926 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

398 700

D

 

539 900

C

 

1 503 900

B

 

1 760 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

162 200

C

 

190 300

C

 

656 900

C

 

809 400

C

Arrendekostnader

28 900

D

 

32 400

D

 

212 300

C

 

240 300

C

Finansiellt netto

14 100

F

 

-7 700

E

 

151 800

D

 

129 300

D

Summa övriga kostnader

205 200

D

 

215 100

C

 

1 021 000

B

 

1 178 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

193 500

E

 

324 800

D

 

482 900

C

 

581 600

D