Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Markanvändning per företag 2014, hektar

7. Use of arable land per holding 2014, hectares

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

65

 

54

 

 

15

 

32

 

 

21

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

4 007

 

2 666

 

 

237

 

886

 

 

422

 

940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

37

C

90

C

 

11

D

32

E

 

4

E

15

D

Oljeväxter

3

E

6

E

 

0

F

2

F

 

 

 

Baljväxter

1

E

3

E

 

0

F

1

F

 

 

0

F

Sockerbetor

1

E

5

E

 

 

0

F

 

 

 

Potatis

0

F

2

E

 

F

0

F

 

0

F

0

F

Slåtter- och betesvall

6

D

8

D

 

21

D

35

C

 

22

C

40

C

Frövall

 

0

F

 

 

 

 

 

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

 

0

F

 

 

 

 

 

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

växter)

1

F

2

E

 

0

F

0

E

 

0

F

0

F

Träda

2

E

6

E

 

0

F

0

E

 

0

F

2

F

Summa åker under eget bruk

52

C

122

B

 

33

C

70

D

 

26

D

57

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

2

E

3

E

 

11

E

10

E

 

7

E

13

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

20

E

40

E

 

19

E

44

D

 

55

E

58

D


7. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

20

 

 

56

 

93

 

240

 

 

114

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

283

 

 

942

 

2 150

 

1 066

 

 

7 487

 

 

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

18

E

 

10

E

20

D

44

C

 

6

D

 

49

D

Oljeväxter

 

 

0

F

1

F

1

E

 

0

E

 

5

E

Baljväxter

0

F

 

0

F

0

F

1

E

 

0

F

 

3

E

Sockerbetor

 

 

 

0

F

0

F

 

 

 

0

F

Potatis

0

F

 

0

E

0

E

1

F

 

0

F

 

0

F

Slåtter- och betesvall

30

C

 

24

C

42

B

106

B

 

26

C

 

6

E

Frövall

 

 

 

0

F

 

 

 

 

2

F

Industrigröda (inkl. energiskog)

 

 

 

 

 

 

0

F

 

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds

växter)

 

 

0

F

0

E

0

E

 

0

F

 

1

F

Träda

1

F

 

0

E

1

F

2

D

 

1

E

 

2

E

Summa åker under eget bruk

49

C

 

35

C

64

C

156

B

 

34

C

 

66

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

2

E

 

6

E

11

D

27

C

 

13

D

 

5

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

133

D

 

70

D

65

C

81

C

 

61

D

 

23

E