Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Medelantal djur per företag 2014

8. Average number of livestock 2014

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

65

 

54

 

 

15

 

32

 

 

21

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

4 007

 

2 666

 

 

237

 

886

 

 

422

 

940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

0

F

1

F

 

19

B

36

B

 

17

D

34

B

Kor för uppfödning av kalvar

0

F

0

F

 

 

 

 

 

0

F

Övriga nöt 1 år och däröver

0

F

1

F

 

10

C

26

C

 

12

D

27

C

Kalvar under 1 år

0

F

1

F

 

5

D

10

C

 

5

D

13

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

1

F

1

F

 

 

0

F

 

 

 

Slaktsvin 25 kg och däröver

5

F

20

F

 

 

1

F

 

 

 

Smågrisar under 25 kg

3

F

6

F

 

 

3

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

1

F

2

F

 

1

F

 

 

3

F

1

F

Baggar och lamm

1

F

1

F

 

1

F

 

 

1

F

1

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

E

0

F

 

 

0

F

 

0

F

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

2

F

 

 

1

F

0

F

 

3

E

1

F

Kycklingar av värphönsras

 

 

 

 

 

 

1

F

 


8. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

20

 

 

56

 

93

 

240

 

 

114

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

283

 

 

942

 

2 150

 

1 066

 

 

7 487

 

 

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslags­kor)

14

C

 

17

C

34

B

123

C

 

0

F

 

 

Kor för uppfödning av kalvar

0

F

 

0

F

0

F

0

E

 

13

C

 

0

F

Övriga nöt 1 år och däröver

10

D

 

11

C

25

C

80

B

 

18

C

 

0

F

Kalvar under 1 år

4

D

 

5

C

11

C

38

C

 

7

D

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

 

 

 

0

F

0

F

 

 

 

46

D

Slaktsvin 25 kg och däröver

 

 

 

0

F

0

F

 

5

F

 

981

E

Smågrisar under 25 kg

 

 

 

1

F

4

F

 

1

F

 

825

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

 

 

1

F

1

F

2

E

 

1

E

 

1

F

Baggar och lamm

 

 

1

F

1

F

2

E

 

0

E

 

1

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

 

 

0

F

0

F

0

E

 

1

F

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

 

 

2

E

0

F

0

E

 

0

F

 

 

Kycklingar av värphönsras

 

 

0

F