Statens Jordbruksverk                                            3                                                      JO 40 SM 1601

 

 

 

 

 

Christian Scheutz, SCB, tfn 019-17 64 96, christian.scheutz@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Statens jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099 Serie JO – Jord- och skogsbruk, fiske. Utkom den 17 februari 2016.

URN:NBN:SE:SCB-2016-JO40SM1601_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.