Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Värden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret per företag 2014, kronor

10. Values of different real assets at the end of the fiscal year per holding 2014, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

65

 

54

 

 

15

 

32

 

 

21

 

43

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

4 007

 

2 666

 

 

237

 

886

 

 

422

 

940

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

482 400

E

560 100

E

 

384 500

E

647 000

E

 

334 200

E

426 300

E

Lager produkter

114 900

E

248 800

D

 

166 600

D

380 700

C

 

153 600

D

334 400

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

7 400

F

26 800

F

 

7 200

E

8 700

E

 

9 500

E

12 400

E

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

604 700

E

835 700

D

 

558 300

D

1 036 500

D

 

497 300

E

773 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

9 200

F

15 100

E

 

164 800

C

334 800

B

 

141 000

D

335 400

D

Maskiner

759 100

E

2 015 900

C

 

475 800

E

1 174 800

D

 

472 300

D

1 134 600

C

Värde på jordbruks-

fastighet

5 235 700

C

10 298 400

C

 

2 777 200

D

4 478 900

D

 

1 379 500

D

2 875 300

D

Summa övriga tillgångar

6 003 900

C

12 329 500

C

 

3 417 800

D

5 988 500

C

 

1 992 800

D

4 345 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

6 608 600

C

13 165 200

C

 

3 976 100

D

7 025 000

C

 

2 490 000

D

5 118 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

983 000

D

2 787 900

D

 

247 300

E

1 159 400

D

 

237 800

E

960 300

E

Kortfristiga skulder

82 000

D

215 400

E

 

43 400

E

136 400

D

 

94 600

E

151 500

E

Summa skulder i jordbruket

1 065 100

D

3 003 300

D

 

290 700

E

1 295 800

D

 

332 400

E

1 111 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

1 545 300

E

2 946 400

E

 

934 600

E

3 562 100

D

 

3 706 000

D

5 189 300

C

Maskiner och inventarier

8 400

E

68 900

F

 

2 900

F

29 300

E

 

31 900

E

87 200

E

Övriga tillgångar

9 100

E

49 100

F

 

2 400

F

94 200

E

 

50 600

F

101 100

E

Summa tillgångar i skogsbruket

1 562 800

E

3 064 300

E

 

939 800

E

3 685 600

D

 

3 788 600

D

5 377 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

405 100

E

1 079 200

E

 

132 700

F

1 249 700

E

 

588 500

E

1 860 600

E


10. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

20

 

 

56

 

93

 

240

 

 

114

 

 

36

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

283

 

 

942

 

2 150

 

1 066

 

 

7 487

 

 

296

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

459 400

E

 

387 700

D

495 700

D

483 700

C

 

382 800

D

 

525 600

E

Lager produkter

139 700

D

 

152 800

C

344 700

B

1 303 600

C

 

169 100

C

 

592 700

E

Köpta produktions- och bidragsrätter

11 200

C

 

9 400

E

14 400

D

42 700

D

 

8 000

E

 

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

610 300

D

 

549 900

D

854 700

C

1 830 100

B

 

559 900

D

 

1 118 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

121 300

C

 

141 300

C

330 100

C

1 205 500

C

 

104 700

D

 

149 300

D

Maskiner

821 200

D

 

583 700

D

1 205 400

C

3 236 700

B

 

545 400

C

 

892 600

D

Värde på jordbruks-

fastighet

848 200

D

 

1 597 600

D

3 222 500

C

10 078 400

C

 

2 168 100

D

 

7 558 200

D

Summa övriga tillgångar

1 790 700

C

 

2 322 700

C

4 758 000

C

14 520 600

C

 

2 818 200

C

 

8 600 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

2 401 100

C

 

2 872 600

C

5 612 700

C

16 350 700

B

 

3 378 000

C

 

9 718 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

64 100

E

 

185 500

E

988 900

D

7 076 600

C

 

422 000

D

 

2 902 100

E

Kortsiktiga skulder

60 600

E

 

69 700

D

158 600

D

1 110 300

D

 

47 000

E

 

356 200

E

Summa skulder i jordbruket

124 700

E

 

255 200

D

1 147 500

D

8 187 000

C

 

469 000

D

 

3 258 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

7 574 000

D

 

4 163 900

C

4 547 200

C

5 405 000

C

 

4 352 100

D

 

1 960 300

E

Maskiner och inventarier

61 200

F

 

33 200

E

60 300

E

61 900

E

 

34 200

E

 

5 600

E

Övriga tillgångar

82 700

F

 

47 500

E

92 600

E

58 500

E

 

87 100

E

 

30 000

E

Summa tillgångar i skogsbruket

7 717 900

D

 

4 244 500

C

4 700 100

C

5 525 400

C

 

4 472 600

D

 

1 995 900

E

Summa skulder i skogsbruket

460 400

D

 

422 000

E

1 497 700

E

3 406 400

C

 

638 900

D

 

652 300

E