Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Investeringar i jord- och skogsbruk per företag 2014, kronor

11. Investments in agriculture and forestry per holding 2014, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

65

 

54

 

 

15

 

32

 

 

21

 

43

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

4 007

 

2 666

 

 

237

 

886

 

 

422

 

940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

122 200

E

274 900

E

 

41 400

F

143 100

E

 

119 500

E

173 100

E

Byggnader och byggnadsinventarier

15 700

F

65 400

E

 

36 600

E

66 600

E

 

28 600

F

109 800

E

Markinventarier och markanläggningar

300

F

7 500

F

 

 

1 200

F

 

 

3 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

138 300

E

347 800

D

 

78 000

E

211 000

E

 

148 100

E

286 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

1 900

F

500

F

 

 

 

 

 

2 100

F


11. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

20

 

 

56

 

93

 

240

 

 

114

 

 

36

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

283

 

 

942

 

2 150

 

1 066

 

 

7 487

 

 

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

122 300

E

 

98 800

E

147 000

D

480 100

C

 

40 300

E

 

273 300

E

Byggnader och byggnadsinventarier

9 100

E

 

24 600

E

86 000

E

531 300

D

 

65 000

E

 

76 900

E

Markinventarier och markanläggningar

300

F

 

100

F

2 200

F

16 100

E

 

100

F

 

8 800

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

131 700

E

 

123 500

D

235 200

D

1 027 500

D

 

105 400

E

 

359 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

 

 

 

1 800

F

1 300

F

 

300

F