Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Intäkter i jordbruket per företag 2014, kronor

12. Receipts in agriculture per holding 2014, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg.prod

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

66

 

26

 

 

22

 

 

16

 

135

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2012, 2013)

3 464

 

1 079

 

 

1 695

 

 

232

 

1 577

 

 

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

362 300

C

2 341 700

D

 

215 400

D

 

1 200

G

74 400

E

 

7 200

F

Oljeväxter

25 300

E

264 800

E

 

16 700

F

 

 

3 100

F

 

600

F

Vall- och rotfruktsfröer

1 400

F

41 300

F

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

500

F

60 000

F

 

12 200

G

 

100

F

0

F

 

100

F

Fabrikspotatis

 

 

 

4 100

F

 

 

200

F

 

 

Sockerbetor

21 500

E

184 900

E

 

68 200

E

 

 

4 000

F

 

 

Grovfoder och bete

5 400

E

8 600

E

 

37 200

F

 

12 200

G

30 700

E

 

5 600

F

Övrig växtodling

29 800

E

92 100

E

 

43 400

E

 

-400

F

3 300

F

 

900

F

Summa intäkter växtodling

446 200

C

2 993 500

D

 

397 100

D

 

13 100

G

115 800

D

 

14 400

E

därav naturauttag

0

F

 

 

 

 

0

F

0

F

 

100

F

därav lagerförändring

-5 300

G

-60 500

G

 

-25 000

E

 

-100

G

31 900

E

 

-3 900

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

600

F

4 800

F

 

20 900

F

 

78 800

E

281 700

C

 

71 400

E

Mjölk

 

 

 

 

 

312 800

D

1 906 400

B

 

356 100

D

Svin

55 700

F

135 700

F

 

79 200

F

 

 

5 900

F

 

 

Fjäderfä och ägg

400

F

46 200

F

 

100

G

 

0

F

0

G

 

0

G

Övrig djurskötsel

2 900

F

2 400

G

 

15 100

F

 

200

F

12 300

E

 

2 800

F

Summa intäkter djurskötsel

59 600

F

189 100

F

 

115 200

F

 

391 900

D

2 206 400

B

 

430 300

D

därav naturauttag

 

 

 

0

G

 

300

F

1 000

E

 

100

F

därav lagerförändring

-7 600

F

-3 400

F

 

-2 200

G

 

-8 800

G

-20 300

F

 

8 600

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

195 500

D

1 609 300

E

 

270 500

E

 

64 300

F

375 900

D

 

45 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

131 500

C

614 000

C

 

113 600

B

 

52 700

D

268 400

B

 

84 600

C

Djurbidrag

 

11 100

F

 

2 200

F

 

 

 

 

2 100

E

Miljöstöd

7 500

E

31 600

E

 

19 600

E

 

14 000

D

113 600

C

 

46 700

D

Övriga bidrag

1 800

F

 

 

200

F

 

11 500

D

35 100

D

 

28 800

D

Summa direkter-sättningar/bidrag

140 900

C

656 800

C

 

135 600

C

 

78 200

D

417 100

B

 

162 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

842 200

C

5 448 800

D

 

918 400

D

 

547 500

D

3 115 300

B

 

652 300

C


12. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

Antal företag i urvalet

90

 

 

16

 

55

 

 

88

 

 

117

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

1 024

 

 

141

 

553

 

 

798

 

 

6 697

 

 

699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

52 300

E

 

23 100

D

8 900

F

 

200 300

E

 

12 300

E

 

391 700

D

Oljeväxter

10 000

E

 

 

 

 

43 100

E

 

700

F

 

69 400

E

Vall- och rotfruktsfröer

 

 

 

600

F

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

500

F

 

 

2 000

F

 

6 400

F

 

0

F

 

69 500

F

Fabrikspotatis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 900

E

Sockerbetor

8 900

F

 

 

 

 

500

F

 

 

 

39 900

E

Grovfoder och bete

-6 400

G

 

5 500

F

18 800

F

 

165 600

E

 

9 000

F

 

63 000

E

Övrig växtodling

4 700

E

 

5 300

E

0

G

 

71 300

F

 

1 400

F

 

121 900

E

Summa intäkter växtodling

70 100

E

 

33 900

E

30 300

E

 

487 200

E

 

23 500

E

 

837 300

D

därav naturauttag

0

F

 

 

100

F

 

 

 

 

 

0

F

därav lagerförändring

-12 200

F

 

-1 900

G

5 700

G

 

104 600

E

 

400

G

 

23 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

278 600

C

 

39 100

E

146 900

D

 

934 100

D

 

156 100

D

 

537 500

E

Mjölk

1 601 600

C

 

275 800

D

1 567 200

C

 

6 428 600

C

 

36 900

F

 

163 400

F

Svin

 

 

 

 

 

0

G

 

3 500

F

 

429 100

F

Fjäderfä och ägg

100

F

 

 

 

 

100

F

 

700

F

 

4 600

F

Övrig djurskötsel

2 600

F

 

1 200

F

11 300

F

 

6 500

E

 

11 500

E

 

4 600

F

Summa intäkter djurskötsel

1 882 800

C

 

316 100

D

1 725 300

C

 

7 369 300

C

 

208 600

D

 

1 139 300

E

därav naturauttag

300

E

 

100

F

100

F

 

200

F

 

600

F

 

0

F

därav lagerförändring

-42 600

E

 

-15 900

F

-15 900

F

 

-29 200

G

 

-11 600

F

 

-4 200

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

196 800

D

 

51 100

E

192 000

D

 

793 400

D

 

119 400

D

 

370 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

236 700

C

 

102 700

C

286 300

C

 

763 200

C

 

108 000

C

 

353 400

C

Djurbidrag

2 800

F

 

41 300

D

284 200

D

 

88 700

D

 

4 300

F

 

18 900

F

Miljöstöd

109 400

C

 

57 200

D

209 700

C

 

387 200

D

 

66 700

D

 

107 200

E

Övriga bidrag

74 200

C

 

60 900

B

185 500

C

 

144 000

D

 

33 300

D

 

6 200

E

Summa direkt-

ersättningar/bidrag

423 100

C

 

262 100

C

965 600

C

 

1 383 100

C

 

212 300

C

 

485 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

2 572 800

C

 

663 200

C

2 913 300

C

 

10 032 900

C

 

563 900

D

 

2 833 000

D