Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2014, kronor

13. Costs and results in agriculture per holding 2014, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. Prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

66

 

26

 

 

22

 

 

16

 

135

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

3 464

 

1 079

 

 

1 695

 

 

232

 

1 577

 

 

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

38 600

F

85 200

F

 

21 900

F

 

84 200

D

554 600

B

 

115 300

D

Handelsgödsel

94 900

C

586 000

D

 

82 100

C

 

13 700

E

81 800

C

 

17 500

D

Bekämpningsmedel

36 700

C

345 700

E

 

36 800

D

 

1 700

E

14 900

D

 

2 300

E

Driv- och smörjmedel

74 300

C

384 100

D

 

66 100

C

 

19 100

D

136 300

C

 

29 500

C

Utsäde

43 100

C

255 800

E

 

38 300

D

 

5 500

E

45 900

C

 

12 800

E

Summa förnödenheter

287 500

D

1 656 700

D

 

245 400

C

 

124 100

D

833 500

B

 

177 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

10 800

D

81 700

E

 

16 900

D

 

7 300

E

51 600

D

 

14 300

E

Maskiner

43 500

C

280 700

E

 

58 500

D

 

34 900

E

151 300

C

 

28 400

E

Summa underhåll

54 300

C

362 400

E

 

75 400

D

 

42 200

E

202 900

C

 

42 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

19 500

C

62 000

D

 

18 700

D

 

14 000

D

66 100

C

 

18 900

D

Försäkringar

23 100

C

133 200

E

 

23 400

D

 

16 600

C

53 700

B

 

18 900

D

Personbil

10 900

E

29 200

E

 

17 200

E

 

10 400

E

16 200

D

 

8 000

E

Diverse kostnader växtodling

15 700

E

72 600

E

 

38 600

E

 

21 200

E

58 400

D

 

10 300

E

Diverse kostnader djurskötsel

2 600

E

11 400

F

 

6 000

F

 

40 600

D

176 700

C

 

47 700

D

Allmänna omkostnader

88 400

C

460 500

E

 

115 000

D

 

66 900

E

291 500

C

 

77 200

D

Summa driftskostnader

160 100

C

769 000

E

 

218 900

D

 

169 700

D

662 500

B

 

180 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad

501 900

C

2 788 100

D

 

539 700

C

 

336 100

D

1 698 900

B

 

401 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

11 600

E

369 500

E

 

4 900

F

 

16 300

F

202 400

D

 

2 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

513 400

C

3 157 600

D

 

544 500

C

 

352 400

D

1 901 300

B

 

403 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostnad och finansiellt netto

328 700

D

2 291 100

D

 

373 800

E

 

195 100

D

1 214 000

C

 

249 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

20 400

E

163 400

E

 

56 100

F

 

3 900

E

208 500

D

 

10 800

E

Markinventarier och markanl.

1 800

E

13 800

E

 

3500

F

 

400

E

7 100

D

 

0

F

Maskiner

82 100

C

553 600

D

 

85 700

E

 

38 500

E

248 600

C

 

62 600

D

Summa avskrivningar

104 300

C

730 800

D

 

145 300

E

 

42 800

D

464 100

C

 

73 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto

224 400

D

1 560 300

D

 

228 500

E

 

152 400

E

749 900

C

 

175 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

27 900

E

548 700

D

 

31 600

E

 

6 900

E

89 400

D

 

9 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto

196 500

D

1 011 600

E

 

196 800

F

 

145 500

E

660 500

C

 

165 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

16 100

E

170 900

E

 

28 700

E

 

-15 300

F

37 200

E

 

-5500

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats

180 400

D

840 700

E

 

168 200

F

 

160 800

D

623 300

C

 

171 100

D


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999 

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

90

 

 

16

 

55

 

 

88

 

 

117

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

1 024

 

 

141

 

553

 

 

798

 

 

6 697

 

 

699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

545 000

C

 

82 700

D

577 200

C

 

2 127 400

D

 

47 500

E

 

252 600

E

Handelsgödsel

66 400

D

 

18 500

C

54 100

D

 

229 800

D

 

16 600

D

 

150 400

D

Bekämpningsmedel

15 600

E

 

5 200

C

6 900

E

 

48 600

D

 

1 900

E

 

92 800

D

Driv- och smörjmedel

108 800

C

 

41 300

C

131 600

C

 

438 500

D

 

41 900

D

 

151 900

C

Utsäde

35 400

C

 

14 400

C

36 800

C

 

147 800

D

 

9 800

D

 

139 500

E

Summa förnödenheter

771 200

C

 

162 100

C

806 600

C

 

2 992 000

C

 

117 700

D

 

787 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

37 200

D

 

6 800

E

45 600

E

 

198 500

D

 

14 900

D

 

55 400

E

Maskiner

113 500

C

 

41 200

D

153 900

D

 

378 600

C

 

41 300

D

 

121 900

D

Summa underhåll

150 700

C

 

48 000

C

199 500

D

 

577 100

C

 

56 300

D

 

177 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

49 800

C

 

27 000

C

69 100

C

 

173 400

C

 

16 300

C

 

52 200

D

Försäkringar

44 300

B

 

26 200

C

52 700

C

 

103 400

C

 

19 400

C

 

46 600

D

Personbil

15 300

D

 

7 700

E

18 200

D

 

46 200

E

 

8 400

D

 

30 900

E

Diverse kostnader växtodling

45 600

D

 

16 000

D

58 400

D

 

137 000

D

 

18 400

D

 

92 100

E

Diverse kostnader djurskötsel

150 400

C

 

44 500

D

179 100

C

 

525 400

D

 

23 500

D

 

75 700

E

Allmänna omkostnader

235 800

C

 

81 400

C

312 700

D

 

1 004 300

C

 

80 900

D

 

324 900

D

Summa driftskostnader

541 300

B

 

202 800

C

690 200

C

 

1 989 700

C

 

166 800

C

 

622 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad

1 463 300

C

 

412 900

B

1 696 200

C

 

5 558 900

C

 

340 800

D

 

1 586 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

172 000

D

 

8 000

F

317 200

D

 

1 277 500

D

 

21 500

F

 

147 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

1 635 300

C

 

420 900

B

2 013 400

C

 

6 836 400

C

 

362 400

D

 

1 733 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostnad och finansiellt netto

937 500

C

 

242 300

D

899 900

C

 

3 196 600

C

 

201 500

D

 

1 099 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

140 800

D

 

31 300

E

177 200

D

 

638 500

C

 

17 800

D

 

109 300

E

Markinventarier och markanl.

4 400

E

 

300

F

6 700

E

 

21 300

D

 

1 100

E

 

7 200

E

Maskiner

203 000

C

 

64 200

D

241 400

C

 

571 200

C

 

66 900

C

 

257 200

D

Summa avskrivningar

348 200

C

 

95 800

D

425 400

C

 

1 231 000

C

 

85 800

C

 

373 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto

589 300

C

 

146 500

E

474 500

D

 

1 965 600

D

 

115 700

E

 

725 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

70 200

D

 

3 600

E

75 700

E

 

593 600

D

 

19 900

E

 

142 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto

519 100

C

 

143 000

E

398 800

D

 

1 371 900

D

 

95 700

E

 

583 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

31 100

E

 

-21 400

D

-6 700

G

 

261 400

D

 

-2 300

G

 

68 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats

488 100

D

 

164 300

E

405 600

D

 

1 110 500

D

 

98 000

E

 

515 300

E