Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2014

17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2014

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. Prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

66

 

26

 

 

22

 

 

16

 

135

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

3 464

 

1 079

 

 

1 695

 

 

232

 

1 577

 

 

149

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,6

C

0,9

B

 

0,8

D

 

1,0

A

1,0

A

 

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,2

E

0,7

D

 

0,1

E

 

0,2

E

0,9

C

 

0,3

E

Anställda

0,0

E

0,5

E

 

0,0

F

 

0,0

F

0,4

D

 

 

Summa AWU

0,8

C

2,1

C

 

0,9

D

 

1,2

C

2,2

B

 

1,2

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 100

C

2 000

C

 

1 500

D

 

2 100

B

2 700

B

 

2 100

C

Medbrukare och anhöriga

200

E

1 600

D

 

200

E

 

500

E

2 000

C

 

400

E

Regelbundet anställda

0

F

900

E

 

0

F

 

0

F

600

D

 

 

Tillfälligt anställda

0

F

100

E

 

0

E

 

 

0

E

 

 

Summa timmar i jordbruk

1 400

C

4 500

D

 

1 700

D

 

2 700

C

5 400

B

 

2 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

85

E

6

F

 

77

E

 

57

E

68

E

 

257

E

Anställda

2

F

 

 

 

 

 

2

F

 

6

F

Summa timmar i skogsbruk

87

E

6

F

 

77

E

 

57

E

71

E

 

264

D


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

90

 

 

16

 

55

 

 

88

 

 

117

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

1 024

 

 

141

 

553

 

 

798

 

 

6 697

 

 

699

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

A

 

0,9

B

0,9

B

 

0,9

B

 

0,8

B

 

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,7

C

 

0,2

E

0,9

C

 

1,8

C

 

0,2

D

 

0,6

E

Anställda

0,3

D

 

 

0,5

D

 

2,3

D

 

0,0

E

 

0,3

E

Summa AWU

2,0

C

 

1,1

B

2,3

C

 

5,1

C

 

1,0

B

 

1,8

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 700

B

 

2 200

C

2 600

B

 

2 500

B

 

1 600

C

 

2 100

C

Medbrukare och anhöriga

1 700

C

 

400

E

2 100

C

 

3 900

C

 

300

D

 

1 100

D

Regelbundet anställda

500

D

 

 

900

D

 

4 500

D

 

0

E

 

500

E

Tillfälligt anställda

0

E

 

 

0

F

 

300

E

 

0

F

 

0

F

Summa timmar i jordbruk

4 900

B

 

2 600

B

5 600

C

 

11 300

C

 

1 900

C

 

3 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

89

D

 

330

E

61

E

 

34

E

 

144

D

 

56

E

Anställda

2

F

 

 

4

F

 

45

F

 

12

F

 

24

F

Summa timmar i skogsbruk

91

D

 

330

E

65

E

 

79

F

 

156

D

 

80

E