Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

20. Investeringar i jord- och skogsbruk per företag 2014, kronor

20. Investments in agriculture and forestry per holding 2014, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

66

 

26

 

 

22

 

 

16

 

135

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

3 464

 

1 079

 

 

1 695

 

 

232

 

1 577

 

 

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

92 000

E

537 700

D

 

143 200

E

 

109 500

E

338 300

D

 

107 400

E

Byggnader och byggnadsinventarier

26 200

F

426 000

F

 

14 200

E

 

32 500

F

469 100

E

 

38 100

F

Markinventarier och markanlägg­ningar

 

 

 

7 600

F

 

800

F

7 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

118 100

E

963 700

E

 

165 100

E

 

142 700

E

815 200

D

 

145 500

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

500

F

 

 

 

 

34 700

F

4 800

F

 

 


20. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

90

 

 

16

 

55

 

 

88

 

 

117

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

1 024

 

 

141

 

553

 

 

798

 

 

6 697

 

 

699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

204 000

D

 

64 700

E

339 800

D

 

735 700

D

 

56 300

E

 

323 800

E

Byggnader och byggnads-

inventarier

116 800

D

 

10 000

E

127 500

E

 

666 500

E

 

46 500

E

 

278 700

E

Markinventarier och markan-

Läggningar

7 100

F

 

 

1 700

F

 

35 300

E

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

328 000

D

 

74 700

E

469 000

D

 

1 437 400

D

 

102 900

D

 

602 500

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

500

F

 

 

1 600

F

 

2 400

F

 

300

F

 

10 800

F