Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter, kostnader och resultat för mjölkföretag 2013 och 2014. Genomsnitt per företag, kr

2. Receipts, costs and results for holdings with milk production 2013 and 2014. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

3 200–

 

 

3 200–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

17

 

 

15

 

 

37

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2012, 2013)

269

 

 

237

 

 

951

 

 

886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

12 700

F

 

8 400

F

 

90 700

F

 

150 700

E

Intäkter djurskötsel

545 700

C

 

569 300

C

 

1 053 300

C

 

1 268 800

C

Intäkter direktersättningar

136 700

C

 

134 600

D

 

285 400

C

 

243 200

C

Övriga intäkter

33 900

E

 

43 800

E

 

82 700

D

 

127 800

E

Summa intäkter

729 000

C

 

756 200

C

 

1 512 100

B

 

1 790 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

63 300

D

 

51 900

D

 

157 100

D

 

168 600

D

Kostnader djurskötsel

218 100

C

 

192 900

C

 

422 700

C

 

428 900

C

Arbetskostnad för anställda

14 800

F

 

61 400

C

 

126 600

F

 

113 100

D

Underhåll

49 000

D

 

55 600

D

 

85 000

D

 

99 900

D

Övriga driftskostnader

158 000

C

 

159 600

C

 

384 500

D

 

340 400

C

Summa driftskostnader

503 200

C

 

521 300

C

 

1 175 900

C

 

1 150 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

225 900

D

 

234 900

D

 

336 200

E

 

639 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

86 800

D

 

66 800

E

 

157 600

D

 

174 800

D

Arrendekostnader

10 300

E

 

10 100

E

 

26 300

E

 

38 600

E

Finansiellt netto

200

G

 

500

G

 

49 400

E

 

2 300

G

Summa övriga kostnader

97 300

D

 

77 400

E

 

233 300

E

 

215 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

128 600

E

 

157 500

D

 

102 900

G

 

423 900

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

3 200–

 

 

3 200–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

21

 

 

53

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2012, 2013)

485

 

 

422

 

 

1 011

 

 

940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

4 500

G

 

30 400

E

 

3 200

G

 

26 400

E

Intäkter djurskötsel

367 400

D

 

521 500

D

 

1 121 100

C

 

1 250 900

C

Intäkter direktersättningar

133 400

D

 

123 000

D

 

269 000

B

 

252 200

C

Övriga intäkter

51 100

E

 

88 300

F

 

86 100

D

 

182 300

E

Summa intäkter

556 500

D

 

763 300

D

 

1 479 400

B

 

1 711 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

46 000

E

 

52 400

E

 

85 100

C

 

97 000

D

Kostnader djurskötsel

178 100

D

 

193 900

D

 

501 000

C

 

434 500

C

Arbetskostnad för anställda

2 300

F

 

50 800

D

 

18 400

E

 

113 900

C

Underhåll

58 100

D

 

44 300

D

 

112 200

C

 

137 100

D

Övriga driftskostnader

142 400

C

 

177 100

D

 

318 000

C

 

338 200

C

Summa driftskostnader

426 900

C

 

518 500

D

 

1 034 700

B

 

1 120 700

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

129 600

E

 

244 800

E

 

444 700

C

 

591 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

64 300

D

 

67 000

D

 

155 400

C

 

186 900

D

Arrendekostnader

7 400

E

 

8 200

D

 

36 200

D

 

33 400

D

Finansiellt netto

-16 000

E

 

-17 800

F

 

-6 600

F

 

-13 600

E

Summa övriga kostnader

55 700

E

 

57 400

E

 

185 000

C

 

206 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

73 800

E

 

187 400

E

 

259 700

D

 

384 300

E


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

23

 

 

20

 

 

61

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2012, 2013)

314

 

 

283

 

 

1 068

 

 

942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

-12 700

G

 

13 200

E

 

1 900

G

 

18 900

E

Intäkter djurskötsel

405 100

C

 

422 000

D

 

432 600

C

 

503 300

C

Intäkter direktersättningar

282 900

C

 

300 400

C

 

179 100

C

 

182 300

C

Övriga intäkter

40 500

E

 

90 600

E

 

42 700

E

 

76 700

E

Summa intäkter

715 800

C

 

826 200

C

 

656 300

C

 

781 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

39 900

E

 

57 200

D

 

49 400

D

 

53 800

D

Kostnader djurskötsel

194 700

C

 

155 400

D

 

195 200

C

 

181 400

C

Arbetskostnad för anställda

500

F

 

53 800

D

 

5 500

F

 

54 700

C

Underhåll

54 300

D

 

74 400

E

 

54 200

C

 

56 900

D

Övriga driftskostnader

189 400

C

 

209 200

C

 

161 200

B

 

182 400

C

Summa driftskostnader

478 800

C

 

550 000

C

 

465 500

B

 

529 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

237 000

D

 

276 200

D

 

190 800

D

 

252 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

104 200

D

 

110 200

D

 

83 000

C

 

80 600

D

Arrendekostnader

6 400

E

 

5 800

E

 

8 000

D

 

8 000

D

Finansiellt netto

-17 900

D

 

-20 200

D

 

-11 700

E

 

-13 500

E

Summa övriga kostnader

92 700

D

 

95 800

D

 

79 300

D

 

75 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

144 300

E

 

180 400

E

 

111 500

E

 

176 900

D


2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

3 200–

 

 

3 200–

 

 

5 600–

 

 

5 600–

 

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

112

 

 

93

 

 

250

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

2 298

 

 

2 150

 

 

1 027

 

 

1 066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

37 600

F

 

67 500

E

 

99 100

E

 

173 100

D

Intäkter djurskötsel

1 076 200

B

 

1 232 000

B

 

3 898 300

B

 

4 517 000

C

Intäkter direktersättningar

324 300

B

 

310 200

C

 

809 500

B

 

857 100

B

Övriga intäkter

85 000

D

 

151 600

D

 

321 200

C

 

537 700

D

Summa intäkter

1 523 100

B

 

1 761 300

B

 

5 128 200

B

 

6 084 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

115 500

D

 

120 600

D

 

305 200

B

 

322 000

C

Kostnader djurskötsel

476 400

B

 

448 000

B

 

1 626 000

C

 

1 654 500

D

Arbetskostnad för anställda

75 000

E

 

116 900

C

 

442 700

C

 

324 200

C

Underhåll

98 800

C

 

120 700

D

 

325 700

B

 

347 500

B

Övriga driftskostnader

358 700

C

 

341 600

B

 

924 600

B

 

1 013 700

C

Summa driftskostnader

1 124 300

B

 

1 147 800

B

 

3 624 200

B

 

3 661 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

398 700

D

 

613 500

C

 

1 503 900

B

 

2 423 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

162 200

C

 

190 300

C

 

656 900

C

 

809 400

C

Arrendekostnader

28 900

D

 

32 400

D

 

212 300

C

 

240 300

C

Finansiellt netto

14 100

F

 

-6 900

F

 

151 800

D

 

130 000

D

Summa övriga kostnader

205 200

D

 

215 800

C

 

1 021 000

B

 

1 179 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

193 500

E

 

397 700

D

 

482 900

C

 

1 243 400

D