Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket per företag 2014, kronor

4. Receipts in agriculture per holding 2014, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

65

 

54

 

 

15

 

32

 

 

21

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

4 007

 

2 666

 

 

237

 

886

 

 

422

 

940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

256 100

C

759 100

C

 

13 400

F

113 400

E

 

700

G

12 500

F

Oljeväxter

17 500

E

45 300

E

 

500

F

21 600

F

 

 

 

Vall- och rotfruktsfröer

 

300

F

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

18 100

G

36 200

E

 

300

F

0

F

 

0

F

0

F

Fabrikspotatis

1 500

F

29 800

E

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor

29 200

E

105 800

E

 

 

900

F

 

 

 

Grovfoder och bete

13 400

E

15 900

E

 

-5 400

F

11 100

G

 

29 000

E

11 900

F

Övrig växtodling

21 000

E

83 500

E

 

-300

G

3 600

F

 

700

F

2 000

G

Summa intäkter växtodling

356 900

C

1 075 900

C

 

8 400

F

150 700

E

 

30 400

E

26 400

E

därav naturauttag

100

F

 

 

0

F

0

F

 

0

F

0

F

därav lagerförändring

4 000

G

-20 400

G

 

-14 500

E

1 600

G

 

18 100

E

13 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

500

F

2 200

G

 

60 900

D

138 400

D

 

73 100

E

268 600

E

Mjölk

4 600

F

15 000

F

 

507 600

C

1 129 200

C

 

450 100

D

981 700

C

Svin

20 900

F

42 500

F

 

 

1 000

F

 

 

 

Fjäderfä och ägg

400

F

28 900

F

 

200

F

0

F

 

200

G

0

F

Övrig djurskötsel

2 500

F

4 900

F

 

700

F

200

F

 

-1 900

G

600

G

Summa intäkter djurskötsel

28 800

F

93 500

E

 

569 300

C

1 268 800

C

 

521 500

D

1 250 900

C

därav naturauttag

0

F

 

 

700

F

200

F

 

400

F

200

F

därav lagerförändring

1 000

G

-1 600

G

 

-10 400

G

-42 100

E

 

-25 800

F

-300

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

246 900

E

468 600

D

 

43 800

E

127 800

E

 

88 300

F

182 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

119 900

D

258 800

B

 

93 800

C

187 700

C

 

73 200

D

148 600

C

Djurbidrag

 

 

 

 

 

 

500

F

 

Miljöstöd

8 700

E

20 600

E

 

33 500

E

43 600

D

 

27 300

D

60 300

D

Övriga bidrag

1 200

F

4 600

F

 

7 300

E

11 900

E

 

21 900

D

43 300

D

Summa direktersättningar/bidrag

129 900

D

284 000

B

 

134 600

D

243 200

C

 

123 000

D

252 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

762 500

C

1 921 900

C

 

756 200

C

1 790 500

C

 

763 300

D

1 711 800

C


4. forts.                                                                

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

20

 

 

56

 

93

 

240

 

 

114

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

283

 

 

942

 

2 150

 

1 066

 

 

7 487

 

 

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

11 500

D

 

7 600

E

46 600

E

79 800

E

 

11 400

E

 

80 700

F

Oljeväxter

 

 

100

F

7 500

F

16 600

E

 

1 600

E

 

35 300

E

Vall- och rotfruktsfröer

 

 

 

300

F

 

 

 

 

18 300

F

Matpotatis

 

 

100

F

0

F

1 600

F

 

2 100

F

 

6 600

G

Fabrikspotatis

 

 

 

 

13 000

F

 

 

 

-100

F

Sockerbetor

 

 

 

300

F

9 200

F

 

 

 

7 200

F

Grovfoder och bete

-500

G

 

10 200

F

10 300

F

42 100

E

 

5 500

F

 

2 200

F

Övrig växtodling

2 200

E

 

900

E

2 500

F

10 900

E

 

1 800

E

 

60 500

E

Summa intäkter växtodling

13 200

E

 

18 900

E

67 500

E

173 100

D

 

22 500

E

 

210 700

E

därav naturauttag

 

 

0

F

0

F

0

F

 

 

 

0

F

därav lagerförändring

-6 700

F

 

1 300

G

6 700

F

41 800

E

 

-900

G

 

-19 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

32 800

E

 

57 000

D

193 900

E

575 100

D

 

157 500

D

 

2 900

F

Mjölk

382 000

D

 

444 500

C

1 037 200

B

3 929 700

C

 

0

F

 

 

Svin

 

 

 

400

F

1 700

F

 

3 800

F

 

1 661 800

D

Fjäderfä och ägg

 

 

100

F

0

G

0

G

 

0

F

 

 

Övrig djurskötsel

7 100

F

 

1 700

G

400

F

10 600

E

 

6 900

F

 

800

F

Summa intäkter djurskötsel

422 000

D

 

503 300

C

1 232 000

B

4 517 000

C

 

168 200

D

 

1 665 500

D

därav naturauttag

100

F

 

400

E

200

F

500

E

 

0

F

 

 

därav lagerförändring

-9 900

G

 

-16 500

F

-16 600

G

-25 800

F

 

-6 400

G

 

-119 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övr. jordbruks-
produktion

90 600

E

 

76 700

E

151 600

D

537 700

D

 

120 000

D

 

313 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

116 400

C

 

92 600

C

169 100

B

441 700

B

 

101 400

C

 

131 400

D

Djurbidrag

55 900

D

 

17 900

E

26 600

E

75 300

D

 

800

F

 

43 700

E

Miljöstöd

58 800

D

 

39 000

D

68 000

C

233 700

C

 

55 400

D

 

20 300

E

Övriga bidrag

69 200

C

 

32 800

C

46 500

C

106 400

C

 

30 000

C

 

2 100

E

Summa direkt-ersättningar/bidrag

300 400

C

 

182 300

C

310 200

C

857 100

B

 

187 600

C

 

197 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

826 200

C

 

781 200

C

1 761 300

B

6 084 900

C

 

498 300

C

 

2 386 800

D