Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket per företag 2014, kronor

6. Receipts, costs and results in forestry per holding 2014, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

65

 

54

 

 

15

 

32

 

 

21

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

4 007

 

2 666

 

 

237

 

886

 

 

422

 

940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal, ha

20

E

40

E

 

19

E

44

D

 

55

E

58

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

30 500

F

42 900

E

 

12 200

F

11 900

F

 

17 900

E

132 900

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

4 200

E

4 100

F

 

2 400

F

12 900

F

 

8 500

E

30 700

E

Övriga intäkter skogen

3 700

E

7 300

E

 

1 000

F

10 700

E

 

5 200

E

8 100

E

Summa intäkter skogen

38 400

F

54 300

E

 

15 700

E

35 400

E

 

31 600

E

171 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

1 900

E

6 800

E

 

2 300

F

8 800

F

 

2 800

E

21 600

E

Övriga kostnader skogen

300

E

1 500

E

 

700

E

200

F

 

3 600

F

2 700

E

Summa kostnader skogen

2 300

E

8 300

E

 

3 000

F

8 900

F

 

6 400

E

24 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskriv-ningar och arbetskostnader

36 100

F

46 000

E

 

12 700

F

26 500

E

 

25 200

E

147 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i

skogen

7 800

F

7 400

F

 

0

 

1 800

F

 

0

 

200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före

avskrivningar

28 400

F

38 600

E

 

12 700

F

24 700

F

 

25 200

E

147 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning maskiner och redskap i skogen

800

E

6 900

F

 

300

F

2 900

E

 

3 200

E

8 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före

finansiellt netto i skogen

27 500

F

31 700

E

 

12 400

F

21 800

F

 

22 000

E

138 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

9 900

E

30 200

E

 

3 500

F

28 500

E

 

22 900

F

44 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

17 600

G

-1 300

G

 

9 200

F

-6 700

G

 

-1 600

G

84 400

E


6. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

20

 

 

56

 

93

 

240

 

 

114

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

283

 

 

942

 

2 150

 

1 066

 

 

7 487

 

 

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal, ha

133

D

 

70

D

65

C

81

C

 

61

D

 

23

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

44 400

E

 

24 700

E

77 600

E

111 200

E

 

38 600

E

 

50 200

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

23 000

E

 

11 400

E

22 000

E

28 900

E

 

29 600

E

 

9 600

E

Övriga intäkter skogen

4 200

E

 

3 700

E

8 700

D

12 600

E

 

8 000

E

 

3 500

E

Summa intäkter skogen

71 600

E

 

39 900

D

108 400

E

152 700

E

 

76 200

D

 

63 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

7 700

E

 

4 200

E

16 100

E

65 600

E

 

18 200

E

 

11 600

F

Övriga kostnader skogen

1800

E

 

2200

E

1700

E

2200

E

 

5 300

E

 

700

F

Summa kostnader skogen

9 500

E

 

6 400

E

17 800

E

67 700

E

 

23 500

E

 

12 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskriv-ningar och arbetskostnader

62 200

E

 

33 400

E

90 600

E

84 900

E

 

52 700

E

 

51 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i

skogen

0

 

 

0

 

700

F

24 400

E

 

600

F

 

300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före

avskrivningar

62 200

E

 

33 400

E

89 900

E

60 600

F

 

52 100

E

 

50 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning maskiner och redskap i skogen

6 100

F

 

3 300

E

6 000

E

6 200

E

 

3 300

E

 

600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före

finansiellt netto i skogen

56 000

E

 

30 100

E

83 900

E

54 400

F

 

48 700

E

 

50 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

12 700

E

 

14 300

E

35 500

E

92 300

C

 

14 800

D

 

17 200

E

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

43 300

E

 

15 600

F

43 000

E

-40 700

F

 

16 600

F

 

32 900

F