Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksekonomiska undersökningen 2015
Preliminära uppgifter
The 2015 Farm Economic Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Preliminära resultat i jordbruket för år 2015

Preliminära resultat från den Jordbruksekonomiska undersökningen 2015 i form av genomsnittliga värden per företag fördelat efter riksområde, driftsinriktning och standariserat arbetsbehov.

Växtodlingsföretag

De preliminära brutto- respektive nettoresultaten för mindre växtodlingsföretag i riksområde 1 var omkring 322 000 kr respektive 176 000 kr. För de större växtodlingsföretagen var motsvarande resultat omkring 910 000 kr respektive 460 000 kr. Osäkerheten är dock relativt stor på grund av att uppgifterna baseras på förhållandevis få företag.

Mjölkföretag

Det preliminära nettoresultatet för mjölkföretag med ett standardiserat arbetsbehov av minst 5 600 standardtimmar förbättrades till omkring 960 000 kr.

Köttdjursföretag

De preliminära brutto- respektive nettoresultaten för köttdjursföretag var omkring 280 000 kr respektive 190 000 kr.

Svinföretag

De preliminära brutto- respektive nettoresultaten för svinföretag var omkring 890 000 kr respektive 590 000 kr.