Statens Jordbruksverk                                            2                                                      JO 40 SM 1602

 

 

 

 

 

 

 

Christian Scheutz,  SCB, tfn 010-479 64 96, christian.scheutz@scb.se

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099 Serie JO –Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 16 december 2016.

URN:NBN:SE:SCB-2016-JO40SM1602_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.