Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag 2014 och 2015. Genomsnitt per företag, kr

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag 2014 och 2015. Genomsnitt per företag, kr

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag 2014 och 2015. Genomsnitt per företag, kr

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

 

Bokstav         för medelfel

Medelfel i procent

av genomsnitt

A

B

C

D

E

F

G

< 2,0

2,1 –     5,0

5,1 –   10,0

10,1 –   20,0

20,1 –   50,0

50,1 – 100,0

> 100,1