Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag 2014 och 2015. Genomsnitt per företag, kr

1. Receipts and costs in crop production 2014 and 2015. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp i

800

 

 

800

 

 

1 600

 

 

1 600

 

standardtimmar

1 599

 

 

1 599

 

 

3 199

 

 

3 199

 

År

2014

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

65

 

 

58

 

 

48

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

4 007

 

 

3 313

 

 

2 666

 

 

2 444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

356 900

C

 

400 400

C

 

1 075 900

C

 

1 032 100

C

Intäkter djurskötsel

28 800

F

 

2 300

F

 

93 500

E

 

51 200

F

Intäkter direktersättningar

129 900

D

 

118 400

D

 

284 000

B

 

288 000

C

Övriga intäkter

246 900

E

 

278 800

D

 

468 600

D

 

531 700

E

Summa intäkter jordbruk

762 500

C

 

799 900

C

 

1 921 900

C

 

1 903 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

175 500

C

 

176 600

C

 

428 900

C

 

437 400

C

Kostnader djurskötsel

14 300

E

 

4 400

F

 

52 100

E

 

30 100

F

Arbetskostnad för anställda

21 500

F

 

19 200

F

 

36 000

E

 

25 800

E

Underhåll

67 300

D

       

68 500

C

 

128 600

C

 

138 600

C

Övriga driftskostnader

214 400

C

 

209 400

C

 

408 400

C

 

361 900

C

Summa driftskostnader

493 100

C

 

477 900

C

 

1 054 000

C

 

993 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

269 400

D

 

322 000

D

 

868 000

C

 

909 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

122 000

E

 

113 800

E

 

296 200

D

 

297 400

D

Arrendekostnader

23 900

E

 

24 400

E

 

115 300

D

 

123 400

D

Räntenetto

20 100

E

 

8 300

F

 

51 800

E

 

28 400

E

Summa övriga kostnader

166 000

D

 

146 300

D

 

463 300

C

 

449 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

103 400

E

 

175 700

F

 

404 700

D

 

460 200

E