Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag 2014 och 2015. Genomsnitt per företag, kr

2. Receipts and costs in milk production 2014 and 2015. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp i

1 600

 

 

1 600

 

 

3 200

 

 

3 200

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2014

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

15

 

 

15

 

 

32

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2013, 2014)

237

 

 

215

 

 

886

 

 

634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

8 400

F

 

21 600

E

 

150 700

E

 

156 200

E

Intäkter djurskötsel

569 300

C

 

530 400

C

 

1 268 800

C

 

1 131 600

C

Intäkter direktersättningar

134 600

D

 

131 500

C

 

243 200

C

 

278 000

C

Övriga intäkter

43 800

E

 

36 000

E

 

127 800

E

 

117 700

E

Summa intäkter jordbruk

756 200

C

 

719 600

C

 

1 790 500

C

 

1 683 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

51 900

D

 

60 700

D

 

168 600

D

 

154 300

D

Kostnader djurskötsel

202 900

C

 

196 900

C

 

449 300

C

 

395 100

C

Arbetskostnad för anställda

30 400

F

 

21 000

F

 

94 700

E

 

103 000

E

Underhåll

55 600

D

 

54 000

D

 

99 900

D

 

98 300

C

Övriga driftskostnader

159 600

C

 

167 800

D

 

340 400

C

 

352 100

C

Summa driftskostnader

500 500

C

 

500 400

C

 

1 152 900

C

 

1 102 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

255 700

D

 

219 100

D

 

637 600

C

 

580 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

66 800

E

 

58 900

E

 

174 800

D

 

169 000

D

Arrendekostnader

10 100

E

 

10 500

E

 

38 600

E

 

40 300

E

Räntenetto

500

G

 

-2 300

G

 

2 100

G

 

2 300

G

Summa övriga kostnader

77 400

E

 

67 000

E

 

215 500

D

 

211 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

178 300

D

 

152 100

D

 

422 000

D

 

369 100

D


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp i

1 600

 

 

1 600

 

 

3 200

 

 

3 200

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2014

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

19

 

 

43

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2013, 2014)

422

 

 

348

 

 

940

 

 

806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

30 400

E

 

17 000

E

 

26 400

E

 

38 500

E

Intäkter djurskötsel

521 500

D

 

422 500

D

 

1 250 900

C

 

1 079 600

C

Intäkter direktersättningar

123 000

D

 

138 600

C

 

252 200

C

 

273 900

E

Övriga intäkter

88 300

F

 

84 500

E

 

182 300

E

 

238 400

E

Summa intäkter jordbruk

763 300

D

 

662 500

D

 

1 711 800

C

 

1 630 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

52 400

E

 

62 700

D

 

97 000

D

 

111 200

D

Kostnader djurskötsel

198 200

D

 

157 600

D

 

449 100

C

 

442 200

C

Arbetskostnad för anställda

200

F

 

-

 

 

17 700

E

 

28 300

E

Underhåll

44 300

D

 

58 100

D

 

137 100

D

 

132 400

D

Övriga driftskostnader

177 100

D

 

164 900

D

 

338 200

C

 

337 900

C

Summa driftskostnader

472 200

D

 

443 400

C

 

1 039 100

B

 

1 052 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

291 100

D

 

219 100

D

 

672 700

D

 

578 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

67 000

D

 

72 200

E

 

186 900

D

 

210 300

D

Arrendekostnader

8 200

D

 

8 000

E

 

33 400

D

 

32 400

D

Räntenetto

-18 100

F

 

-18 400

E

 

-14 800

E

 

-22 100

D

Summa övriga kostnader

57 100

E

 

61 800

E

 

205 500

D

 

220 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

234 000

D

 

157 300

E

 

467 200

D

 

357 900

E


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp i

1 600

 

 

1 600

 

 

1 600

 

 

1 600

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

År

2014

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

20

 

 

21

 

 

56

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2013, 2014)

283

 

 

172

 

 

942

 

 

735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

13 200

E

 

21 200

E

 

18 900

E

 

20 000

D

Intäkter djurskötsel

422 000

D

 

386 800

D

 

503 300

C

 

447 700

C

Intäkter direktersättningar

300 400

C

 

322 800

C

 

182 300

C

 

198 600

C

Övriga intäkter

90 600

E

 

108 000

E

 

76 700

E

 

75 700

E

Summa intäkter jordbruk

826 200

C

 

838 800

D

 

781 200

C

 

741 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

57 200

D

 

59 300

D

 

53 800

D

 

60 900

C

Kostnader djurskötsel

160 700

D

 

163 500

D

 

187 600

C

 

173 200

C

Arbetskostnad för anställda

20 900

F

 

24 700

F

 

15 100

E

 

15 600

E

Underhåll

74 400

E

 

60 500

D

 

56 900

D

 

57 500

C

Övriga driftskostnader

209 200

C

 

200 700

C

 

182 400

C

 

178 100

C

Summa driftskostnader

522 400

C

 

508 700

D

 

495 900

C

 

485 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

303 900

D

 

330 100

D

 

285 300

D

 

256 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

110 200

D

 

112 100

D

 

80 600

D

 

81 100

D

Arrendekostnader

5 800

E

 

5 700

E

 

8 000

D

 

8 100

E

Räntenetto

-20 300

D

 

-20 600

D

 

-13 600

E

 

-13 600

D

Summa övriga kostnader

95 700

D

 

97 200

D

 

74 900

D

 

75 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

208 200

E

 

232 900

D

 

210 400

D

 

181 100

D


 

2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp i

3 200

 

 

3 200

 

 

5 600

 

 

5 600

 

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

År

2014

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

93

 

 

78

 

 

240

 

 

212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2013, 2014)

2 150

 

 

1 788

 

 

1 066

 

 

1 072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

67 500

E

 

86 900

E

 

173 100

D

 

184 600

D

Intäkter djurskötsel

1 232 000

B

 

1 082 000

B

 

4 517 000

C

 

4 310 600

C

Intäkter direktersättningar

310 200

C

 

345 600

C

 

857 100

B

 

1 041 200

B

Övriga intäkter

151 600

D

 

172 300

D

 

537 700

D

 

559 300

D

Summa intäkter

1 761 300

B

 

1 686 800

C

 

6 084 900

C

 

6 095 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

120 600

D

 

122 300

D

 

322 000

C

 

325 500

C

Kostnader djurskötsel

466 100

B

 

425 300

B

 

1 719 200

D

 

1 631 800

C

Arbetskostnad för anställda

78 100

D

 

94 700

D

 

671 000

D

 

686 100

C

Underhåll

120 700

D

 

112 400

C

 

347 500

B

 

340 700

C

Övriga driftskostnader

341 600

B

 

359 900

B

 

1 013 700

C

 

1 044 800

C

Summa driftskostnader

1 127 000

B

 

1 113 600

B

 

4 073 400

C

 

4 028 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

634 200

C

 

573 100

D

 

2 011 500

C

 

2 066 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

190 300

C

 

191 700

C

 

809 400

C

 

787 500

B

Arrendekostnader

32 400

D

 

32 500

D

 

240 300

C

 

242 000

D

Räntenetto

-7 700

E

 

-10 100

E

 

129 300

D

 

81 500

D

Summa övriga kostnader

215 100

C

 

214 100

C

 

1 178 900

C

 

1 111 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

419 100

D

 

359 000

D

 

832 600

D

 

955 900

C