Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag 2014 och 2015. Genomsnitt per företag, kr

3. Receipts and costs in beef and pig production 2014 and 2015. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp i

800

 

 

800

 

 

1 600

 

 

1 600

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2014

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

114

 

 

101

 

 

36

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2013, 2014)

7 487

 

 

6 828

 

 

296

 

 

241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

22 500

E

 

30 000

D

 

210 700

E

 

260 800

E

Intäkter djurskötsel

168 200

D

 

235 500

D

 

1 665 500

D

 

1 698 600

D

Intäkter direktersättningar

187 600

C

 

184 200

C

 

197 600

D

 

200 700

C

Övriga intäkter

120 000

D

 

156 400

E

 

313 000

E

 

381 100

E

Summa intäkter jordbruk

498 300

C

 

604 100

D

 

2 386 800

D

 

2 541 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

47 800

D

 

43 200

D

 

174 900

E

 

190 400

D

Kostnader djurskötsel

61 300

D

 

65 900

D

 

944 600

E

 

889 900

E

Arbetskostnad för anställda

6 700

E

 

6 400

E

 

68 200

E

 

72 500

E

Underhåll

49 300

D

 

47 400

C

 

82 100

D

 

145 200

D

Övriga driftskostnader

150 500

C

 

158 900

C

 

349 900

D

 

356 900

C

Summa driftskostnader

315 700

C

 

321 600

C

 

1 619 700

D

 

1 655 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

182 600

D

 

282 500

E

 

767 100

D

 

886 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

83 600

C

 

91 000

C

 

173 800

D

 

225 900

D

Arrendekostnader

12 600

D

 

8 900

D

 

66 800

E

 

31 900

E

Räntenetto

-2 800

F

 

-3 800

F

 

68 300

E

 

38 900

F

Summa övriga kostnader

93 300

C

 

96 700

C

 

308 900

D

 

296 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

89 300

E

 

185 800

E

 

458 200

E

 

589 500

D