Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 1701

Jordbruksekonomiska undersökningen 2015
Slutlig statistik
The Farm Economics Survey 2015
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Korrigering 2017-05-24

Korrigering av tabell 1-20 och av kommenterande text.

Försämrad lönsamhet för mindre och mellanstora mjölkföretag

Här redovisas slutliga resultat från den Jordbruksekonomiska undersökningen 2015 i form av genomsnittliga värden per företag fördelat efter riksområde, driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov.

Växtodlingsföretag

För de mindre växtodlingsföretagen i riksområde 1 var bruttoresultatet i genomsnitt 202 000 kr och nettoresultatet 65 000 kr. För de större växtodlingsföretagen var bruttoresultatet 591 000 kr och nettoresultatet 116 000 kr.

Mjölkföretag

Brutto- och nettoresultaten för mjölkföretag i riket med standardiserade arbetsbehov på 1 600 – 3 199 standardtimmar respektive 3 200 – 5 599 standardtimmar indikerar lägre lönsamhetsnivåer under 2015. Nettoresultatet för mjölkföretag med ett standardiserat arbetsbehov av minst 5 600 standardtimmar var 737 000 kr.

Köttdjursföretag

Brutto- respektive nettoresultaten för köttdjursföretag var 175 000 kr respektive 82 000 kr.

Svinföretag

För svinföretag var brutto- och nettoresultaten 730 000 kr respektive 436 000 kr.