Statens Jordbruksverk                                            3                                                      JO 40 SM 1701

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Tegenrot, SCB, tfn 010-479 60 83, hakan.tegenrot@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Statens jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099 Serie JO – Jord- och skogsbruk, fiske. Utkom den 17 februari 2017.

URN:NBN:SE:SCB-2017-JO40SM1701_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.