Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Jonas Hammarstrand, tfn 036-15 62 45, 

jonas.hammarstrand@jordbruksverket.se

 

//Håkan Tegenrot, SCB, tfn 010-479 60 83, hakan.tegenrot@scb.se

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Statens jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099 Serie JO – Jord- och skogsbruk, fiske. Utkom den 17 februari 2017.

URN:NBN:SE:SCB-2017-JO40SM1701_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.