Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2015

9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2015

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

67

 

53

 

 

16

 

35

 

 

21

 

37

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 872

 

2 619

 

 

218

 

835

 

 

366

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,7

C

0,7

C

 

0,9

C

1,0

B

 

0,9

B

1,0

A

Medbrukare och anhöriga

0,1

E

0,3

E

 

0,2

E

0,5

E

 

0,4

E

0,5

D

Anställda

0,1

F

0,1

E

 

0,0

F

0,2

E

 

 

0,0

F

Summa AWU

0,8

D

1,1

C

 

1,2

C

1,6

C

 

1,3

C

1,5

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

 1 326

C

1 491

C

 

2 384

C

2 876

B

 

2 056

C

2 724

B

Medbrukare och anhöriga

151

E

451

E

 

607

E

1 125

D

 

564

E

991

D

Regelbundet anställda

77

F

114

E

 

 

296

E

 

 

78

F

Tillfälligt anställda

26

F

9

E

 

31

F

7

F

 

 

5

F

Summa timmar i jordbruk

1 580

C

2 065

C

 

3 022

C

4 304

C

 

2 620

B

3 798

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

51

E

82

E

 

52

E

63

E

 

126

D

77

E

Anställda

 

14

F

 

 

 

 

2

F

5

F

Summa timmar i skogsbruk

51

E

96

E

 

52

E

63

E

 

128

D

82

E


9. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

58

 

88

 

233

 

 

115

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

246

 

 

830

 

2 048

 

1 072

 

 

7 188

 

 

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

A

 

0,9

B

1,0

A

1,0

A

 

0,8

C

 

1,0

B

Medbrukare och anhöriga

0,4

E

 

0,3

D

0,5

D

1,3

B

 

0,2

D

 

0,4

E

Anställda

0,0

F

 

0,0

F

0,1

E

1,1

C

 

0,0

E

 

0,1

E

Summa AWU

1,3

C

 

1,3

B

1,6

B

3,4

B

 

1,0

C

 

1,5

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 552

B

 

2 296

B

2 759

B

2 631

A

 

1 631

D

 

2 084

B

Medbrukare och anhöriga

581

E

 

582

D

1 123

C

2 901

B

 

318

D

 

656

E

Regelbundet anställda

39

F

 

11

F

241

E

2 233

D

 

27

E

 

215

E

Tillfälligt anställda

 

 

9

F

12

E

207

E

 

1

F

 

52

E

Summa timmar i jordbruk

3 171

C

 

2 898

B

4 135

B

7 972

B

 

1 977

C

 

3 007

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

274

E

 

147

D

67

D

56

D

 

168

E

 

41

E

Anställda

 

 

1

F

2

F

8

F

 

15

E

 

 

Summa timmar i skogsbruk

274

E

 

147

D

70

D

65

D

 

183

E

 

41

E