Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Värden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret per företag 2015, kronor

10. Values of different real assets at the end of the fiscal year per holding 2015, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

67

 

53

 

 

16

 

35

 

 

21

 

37

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 872

 

2 619

 

 

218

 

835

 

 

366

 

900

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

526 800

E

691 800

E

 

402 700

E

628 900

E

 

466 600

E

339 200

E

Lager produkter

113 700

E

237 000

D

 

184 100

D

397 900

C

 

175 900

D

377 800

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

3 500

E

18 800

E

 

2 700

F

9 500

E

 

2 200

F

8 700

E

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

644 000

D

947 500

D

 

589 500

D

1 036 300

D

 

644 700

E

725 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

6 800

E

6 300

F

 

173 300

C

356 000

C

 

119 300

D

355 200

C

Maskiner

674 800

E

1 880 200

D

 

440 200

E

1 230 500

D

 

444 200

D

1 219 700

D

Värde på jordbruks-

fastighet

6 304 700

C

10 606 300

D

 

2 862 400

D

5 249 000

C

 

1 561 700

D

3 028 800

D

Summa övriga tillgångar

6 986 300

C

12 492 700

D

 

3 475 900

D

6 835 500

C

 

2 125 300

D

4 603 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

7 630 200

C

13 440 200

D

 

4 065 400

D

7 871 800

C

 

2 770 000

D

5 329 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

982 500

E

3 214 500

D

 

219 000

E

1 563 600

D

 

240 400

E

1 060 700

E

Kortfristiga skulder

77 800

E

239 700

D

 

39 500

D

156 300

D

 

51 400

E

229 100

E

Summa skulder i jordbruket

1 060 300

E

3 454 200

D

 

258 500

E

1 719 900

D

 

291 800

D

1 289 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

2 451 700

E

3 337 700

E

 

1 514 400

E

3 543 100

D

 

4 764 300

D

5 731 600

D

Maskiner och inventarier

7 200

E

76 500

F

 

9 600

F

22 200

E

 

36 200

E

80 400

E

Övriga tillgångar

6 700

E

68 600

E

 

6 000

F

84 700

E

 

124 400

F

75 800

E

Summa tillgångar i skogsbruket

2 465 600

E

3 482 800

E

 

1 530 000

E

3 649 900

D

 

4 925 000

D

5 887 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

445 400

E

1 199 800

E

 

125 900

F

1 298 900

E

 

818 600

E

2 034 700

E


10. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

58

 

88

 

233

 

 

115

 

 

35

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

246

 

 

830

 

2 048

 

1 072

 

 

7 188

 

 

272

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

406 700

E

 

430 400

D

443 200

D

524 600

C

 

419 800

D

 

696 100

D

Lager produkter

162 300

D

 

174 400

C

376 300

B

1 413 300

C

 

171 200

C

 

646 900

E

Köpta produktions- och bidragsrätter

1 300

E

 

2 100

E

7 200

E

22 200

E

 

5 400

E

 

500

F

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

570 300

E

 

606 900

D

826 800

C

1 960 100

B

 

596 300

D

 

1 343 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

111 900

D

 

133 200

C

341 400

B

1 280 300

C

 

113 400

D

 

156 100

E

Maskiner

850 600

D

 

560 200

D

1 245 700

C

3 152 100

B

 

580 500

C

 

1 151 400

D

Värde på jordbruks-

fastighet

838 700

D

 

1 738 600

D

3 638 700

C

9 718 600

C

 

2 150 900

D

 

9 909 000

D

Summa övriga tillgångar

1 801 300

C

 

2 432 000

C

5 225 800

C

14 151 000

B

 

2 844 800

C

 

11 216 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

2 371 600

C

 

3 038 900

C

6 052 600

C

16 111 100

B

 

3 441 100

C

 

12 560 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

100 200

E

 

193 600

D

1 186 500

D

6 664 100

C

 

397 200

D

 

2 801 600

E

Kortsiktiga skulder

74 700

E

 

54 600

D

208 500

D

1 176 200

C

 

53 400

D

 

332 200

E

Summa skulder i jordbruket

174 900

E

 

248 200

D

1 395 100

D

7 840 300

C

 

450 700

D

 

3 133 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

8 217 500

D

 

4 797 000

C

4 802 400

C

5 818 600

C

 

4 860 300

D

 

2 273 800

E

Maskiner och inventarier

57 600

F

 

34 500

E

51 500

E

62 300

E

 

37 900

E

 

9 200

E

Övriga tillgångar

82 700

E

 

77 300

E

77 600

E

64 400

E

 

101 000

E

 

37 000

E

Summa tillgångar i skogsbruket

8 357 800

C

 

4 908 800

C

4 931 500

C

5 945 300

C

 

4 999 200

D

 

2 319 900

E

Summa skulder i skogsbruket

534 800

E

 

531 600

E

1 566 100

E

3 228 900

C

 

598 600

D

 

960 600

E