Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Investeringar i jord- och skogsbruk per företag 2015, kronor

11. Investments in agriculture and forestry per holding 2015, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

67

 

53

 

 

16

 

35

 

 

21

 

37

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 872

 

2 619

 

 

218

 

835

 

 

366

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

56 200

E

233 600

E

 

36 700

F

174 700

E

 

82 300

E

200 600

E

Byggnader och byggnadsinventarier

190 100

F

250 900

F

 

30 400

F

275 500

F

 

137 900

F

154 900

F

Markinventarier och markanläggningar

2 300

F

76 800

F

 

 

2 400

F

 

 

1 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

248 500

F

561 200

E

 

67 100

E

452 700

E

 

220 100

F

356 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

300

F

9 800

F

 

 

1 100

F

 

 

 


11. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

58

 

88

 

233

 

 

115

 

 

35

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

246

 

 

830

 

2 048

 

1 072

 

 

7 188

 

 

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

45 000

F

 

58 000

E

172 200

E

452 900

C

 

69 400

D

 

197 800

E

Byggnader och byggnadsinventarier

13 200

E

 

70 100

F

187 800

E

422 000

D

 

41 000

E

 

72 500

E

Markinventarier och markanläggningar

 

 

 

1 500

F

21 000

F

 

100

F

 

12 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

58 200

E

 

128 100

E

361 600

E

895 900

C

 

110 400

D

 

283 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

 

 

 

400

F

8 600

E

 

4 500

F

 

400

F