Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Intäkter i jordbruket per företag 2015, kronor

12. Receipts in agriculture per holding 2015, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg.prod

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

59

 

26

 

 

27

 

 

14

 

140

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2013, 2014)

3 183

 

1 037

 

 

1 555

 

 

223

 

1 549

 

 

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

386 600

C

2 154 000

D

 

256 900

D

 

4 000

F

91 000

D

 

20 200

E

Oljeväxter

40 300

E

291 400

D

 

13 500

E

 

 

4 000

E

 

0

F

Vall- och rotfruktsfröer

2 600

F

87 400

F

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

500

F

50 100

F

 

17 600

F

 

100

F

0

F

 

100

F

Fabrikspotatis

 

 

 

6 800

G

 

 

500

F

 

 

Sockerbetor

13 500

E

100 700

E

 

27 900

E

 

 

3 800

F

 

 

Grovfoder och bete

2 700

F

9 600

E

 

50 200

E

 

25 500

F

23 700

E

 

1 900

G

Övrig växtodling

32 900

E

161 400

E

 

34 600

E

 

-100

G

6 400

E

 

1 000

F

Summa intäkter växtodling

479 100

C

2 854 500

D

 

407 500

D

 

29 500

E

129 400

D

 

23 300

E

därav naturauttag

0

F

 

 

 

 

100

F

 

 

100

F

därav lagerförändring

-3 100

G

51 300

G

 

1 400

G

 

16 700

F

25 900

E

 

6 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

800

F

1 100

F

 

9 800

F

 

54 900

D

372 800

C

 

57 200

E

Mjölk

 

 

 

 

 

266 700

D

1 644 000

C

 

265 100

D

Svin

50 700

F

123 000

F

 

70 400

F

 

 

5 500

F

 

 

Fjäderfä och ägg

 

55 100

F

 

-100

G

 

 

0

F

 

-200

F

Övrig djurskötsel

2 700

F

-200

G

 

22 700

F

 

0

G

12 100

E

 

1 200

F

Summa intäkter djurskötsel

54 200

F

179 100

F

 

102 800

F

 

321 500

D

2 034 400

B

 

323 300

D

därav naturauttag

0

 

0

 

 

100

G

 

1 100

F

900

E

 

600

F

därav lagerförändring

3 600

F

1 800

G

 

-7 300

G

 

-12 200

F

67 100

E

 

-5 600

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

117 500

E

951 700

E

 

196 600

E

 

38 800

F

230 400

D

 

37 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

75 600

B

363 400

C

 

69 300

C

 

32 400

D

162 900

B

 

48 900

C

Djurbidrag

100

F

200

F

 

900

F

 

17 500

D

88 700

B

 

23 100

C

Miljöstöd

44 800

C

221 700

D

 

45 600

D

 

22 100

E

162 000

C

 

44 000

D

Övriga bidrag

4 100

E

5 200

F

 

3 400

F

 

16 500

D

90 600

C

 

43 900

D

Summa direktersättningar/bidrag

124 600

C

590 500

C

 

119 200

C

 

88 600

D

504 300

B

 

159 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

775 400

C

4 575 800

D

 

826 200

D

 

478 400

D

2 898 400

B

 

543 600

D


12. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

Antal företag i urvalet

86

 

 

18

 

52

 

 

80

 

 

118

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

997

 

 

136

 

539

 

 

787

 

 

6 414

 

 

680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

58 100

E

 

25 600

C

2 200

G

 

286 200

E

 

11 600

E

 

458 600

D

Oljeväxter

16 000

E

 

 

 

 

91 900

E

 

1 400

F

 

99 000

E

Vall- och rotfruktsfröer

 

 

6 600

A

-300

F

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

800

F

 

0

F

1 900

F

 

2 200

F

 

0

F

 

96 100

E

Fabrikspotatis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 700

E

Sockerbetor

5 400

F

 

 

 

 

 

 

 

 

14 100

E

Grovfoder och bete

26 200

E

 

-400

G

6 000

G

 

165 300

F

 

8 000

F

 

49 900

E

Övrig växtodling

5 800

E

 

3 500

B

200

G

 

74 700

F

 

4 300

F

 

148 200

E

Summa intäkter växtodling

112 300

E

 

35 400

C

9 900

G

 

620 300

E

 

25 300

E

 

944 700

D

därav naturauttag

200

F

 

0

F

 

 

 

 

0

F

 

 

därav lagerförändring

27 700

E

 

-4 600

F

-19 100

F

 

138 400

F

 

-1 900

G

 

37 600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

334 900

C

 

46 600

E

182 800

D

 

1 089 600

C

 

143 100

D

 

316 300

E

Mjölk

1 336 500

C

 

209 400

D

1 336 400

C

 

6 004 300

D

 

41 900

F

 

98 900

F

Svin

 

 

 

0

F

 

-400

F

 

6 700

F

 

341 800

F

Fjäderfä och ägg

200

F

 

100

F

 

 

100

F

 

400

F

 

100

F

Övrig djurskötsel

4 000

F

 

-100

F

1 300

F

 

11 300

F

 

4 900

E

 

19 600

F

Summa intäkter djurskötsel

1 675 600

C

 

256 000

D

1 520 600

C

 

7 104 800

C

 

197 100

E

 

776 700

E

därav naturauttag

1 000

E

 

500

E

800

E

 

1 100

E

 

600

F

 

0

F

därav lagerförändring

34 700

E

 

-18 400

E

28 900

F

 

182 000

E

 

9 400

F

 

44 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

153 800

D

 

35 000

E

114 900

D

 

611 700

D

 

121 500

D

 

314 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

139 900

C

 

54 800

C

163 800

C

 

484 700

D

 

59 100

C

 

226 200

C

Djurbidrag

78 600

C

 

57 600

D

408 100

C

 

370 400

C

 

32 900

E

 

44 400

D

Miljöstöd

120 000

C

 

35 200

D

108 000

D

 

487 100

D

 

52 300

D

 

172 500

D

Övriga bidrag

114 300

C

 

101 900

C

386 400

C

 

373 900

C

 

50 700

D

 

40 100

E

Summa direkt-

ersättningar/bidrag

452 800

C

 

249 600

C

1 066 300

C

 

1 716 100

C

 

195 100

D

 

483 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

2 394 500

C

 

575 900

C

2 711 700

C

 

10 052 900

C

 

539 000

D

 

2 519 200

C