Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2015, kronor

13. Costs and results in agriculture per holding 2015, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

59

 

26

 

 

27

 

 

14

 

140

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 183

 

1 037

 

 

1 555

 

 

223

 

1 549

 

 

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

28 200

F

88 800

F

 

17 300

F

 

79 100

D

520 600

C

 

106 400

D

Handelsgödsel

113 300

C

640 000

D

 

95 200

D

 

12 800

E

87 700

C

 

20 000

E

Bekämpningsmedel

39 400

C

288 300

D

 

36 500

E

 

2 000

F

18 200

D

 

3 200

E

Driv- och smörjmedel

72 400

C

375 900

D

 

59 200

D

 

20 400

D

124 700

C

 

29 400

D

Utsäde

43 000

D

237 600

D

 

38 900

D

 

6 800

E

46 400

C

 

12 300

E

Summa förnödenheter

296 300

C

1 630 500

D

 

247 100

D

 

121 200

D

797 600

B

 

171 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

29 700

D

88 000

E

 

21 100

D

 

26 800

D

61 400

C

 

9 900

D

Maskiner

45 900

C

251 500

D

 

49 200

E

 

34 300

D

152 200

C

 

41 400

D

Summa underhåll

75 600

C

339 600

D

 

70 300

D

 

61 100

C

213 600

C

 

51 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

18 100

C

56 300

D

 

14 400

D

 

12 800

D

64 600

C

 

16 700

C

Försäkringar

25 300

C

72 400

C

 

24 700

D

 

15 400

C

55 300

B

 

22 500

D

Personbil

13 100

E

52 500

E

 

14 200

E

 

7 400

F

17 400

D

 

5 100

E

Diverse kostnader växtodling

17 600

E

76 100

E

 

33 800

D

 

25 800

E

54 300

C

 

13 600

E

Diverse kostnader djurskötsel

2 000

F

12 900

F

 

11 500

F

 

40 500

E

180 000

C

 

44 500

D

Allmänna omkostnader

80 900

C

452 300

E

 

116 100

D

 

64 500

E

318 700

C

 

70 000

D

Summa driftskostnader

157 000

C

722 500

E

 

214 700

D

 

166 500

E

690 200

B

 

172 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad

528 800

C

2 692 500

D

 

532 100

D

 

348 800

D

1 701 400

B

 

395 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

7 800

E

199 900

E

 

1 700

E

 

4 700

G

159 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

536 700

C

2 892 500

D

 

533 800

D

 

353 500

D

1 861 000

B

 

395 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostnad och finansiellt netto

238 800

D

1 683 300

D

 

292 400

D

 

124 900

D

1 037 400

C

 

148 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

22 600

D

163 700

E

 

64 600

F

 

4 500

E

213 500

D

 

21 300

F

Markinventarier och markanl.

4 600

E

13 200

E

 

3 500

F

 

200

F

7 500

D

 

300

F

Maskiner

76 100

D

538 800

D

 

78 500

E

 

36 400

E

243 900

C

 

68 800

D

Summa avskrivningar

103 300

D

715 700

D

 

146 600

E

 

41 100

E

464 900

C

 

90 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto

135 400

E

967 600

D

 

145 800

E

 

83 700

E

572 400

C

 

58 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

27 400

E

506 100

D

 

30 700

E

 

6 000

E

89 500

D

 

7 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto

108 100

E

461 500

E

 

115 100

E

 

77 700

E

483 000

C

 

50 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

1 700

G

122 000

E

 

20 100

F

 

-13 000

E

26 500

E

 

-6 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats

106 300

E

339 500

E

 

95 000

F

 

90 600

E

456 400

D

 

57 000

F


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999 

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

86

 

 

18

 

52

 

 

80

 

 

118

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

997

 

 

136

 

539

 

 

787

 

 

6 414

 

 

680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

502 100

C

 

67 500

D

534 300

C

 

2 156 600

D

 

42 300

E

 

200 100

E

Handelsgödsel

68 100

D

 

26 900

E

48 400

D

 

230 500

D

 

16 400

D

 

186 500

D

Bekämpningsmedel

14 900

E

 

0

F

4 900

E

 

61 100

D

 

2 300

E

 

86 100

D

Driv- och smörjmedel

101 600

C

 

31 700

C

129 600

C

 

418 800

D

 

37 300

D

 

171 600

D

Utsäde

38 800

C

 

15 400

D

36 500

C

 

152 100

D

 

10 000

D

 

105 800

D

Summa förnödenheter

725 500

C

 

141 500

C

753 700

C

 

3 019 100

D

 

108 400

D

 

750 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

44 400

D

 

8 700

E

44 500

D

 

182 400

D

 

20 600

D

 

79 100

D

Maskiner

113 200

C

 

32 600

D

141 200

D

 

405 000

D

 

44 200

D

 

163 700

D

Summa underhåll

157 600

C

 

41 400

D

185 700

C

 

587 400

C

 

64 800

D

 

242 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

49 800

C

 

27 800

C

70 800

C

 

167 800

C

 

17 700

D

 

52 300

D

Försäkringar

46 000

B

 

26 300

D

60 200

C

 

115 800

C

 

20 400

C

 

54 000

D

Personbil

14 100

D

 

5 800

E

19 500

E

 

39 900

D

 

8 500

D

 

33 000

E

Diverse kostnader växtodling

53 100

D

 

11 500

E

59 000

D

 

136 400

C

 

20 400

D

 

119 800

E

Diverse kostnader djurskötsel

152 300

C

 

39 000

D

209 900

D

 

619 600

E

 

24 000

D

 

73 600

E

Allmänna omkostnader

261 100

C

 

74 100

C

336 000

C

 

986 700

C

 

82 300

D

 

357 300

C

Summa driftskostnader

576 500

C

 

184 400

C

755 500

C

 

2 066 100

D

 

173 400

C

 

690 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad

1 459 600

C

 

367 300

C

1 694 900

C

 

5 672 700

D

 

346 600

D

 

1 683 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

125 100

D

 

10 300

F

197 100

D

 

1 064 400

D

 

16 200

F

 

162 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

1 584 700

C

 

377 600

C

1 892 000

C

 

6 737 100

D

 

362 800

D

 

1 845 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostnad och finansiellt netto

809 800

C

 

198 300

D

819 700

C

 

3 315 800

C

 

176 200

D

 

673 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

128 700

D

 

27 100

E

164 200

D

 

629 900

C

 

19 000

D

 

110 800

E

Markinventarier och markanl.

7 100

E

 

0

F

6 800

E

 

19 600

D

 

1 000

E

 

6 800

E

Maskiner

200 800

C

 

57 900

D

226 100

C

 

585 000

C

 

70 400

C

 

267 300

D

Summa avskrivningar

336 600

C

 

85 000

D

397 200

C

 

1 234 400

C

 

90 300

C

 

385 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto

473 200

D

 

113 200

E

422 600

D

 

2 081 400

D

 

85 900

E

 

288 500

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

80 100

D

 

2 400

E

48 700

E

 

668 000

D

 

19 800

E

 

181 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto

393 100

D

 

110 800

E

373 900

D

 

1 413 300

D

 

66 100

E

 

107 100

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

17 900

E

 

-22 400

D

-10 500

F

 

191 000

D

 

-1 500

G

 

57 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats

375 300

D

 

133 200

E

384 400

D

 

1 222 300

D

 

67 500

E

 

49 800

G