Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket per företag 2015, kronor

14. Receipts, costs and results in forestry per holding 2015, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

59

 

26

 

 

27

 

 

14

 

140

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 183

 

1 037

 

 

1 555

 

 

223

 

1 549

 

 

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal, ha

0

E

0

F

 

0

E

 

0

E

100

C

 

100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

36 700

E

4 200

F

 

34 800

F

 

76 100

F

85 100

E

 

66 900

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

5 200

E

3 800

E

 

33 000

F

 

12 700

F

13 600

E

 

19 600

F

Övriga intäkter skogen

10 200

E

3 200

F

 

3 100

E

 

1 800

F

8 500

D

 

7 100

F

Summa intäkter skogen

52 100

E

11 300

F

 

70 800

E

 

90 500

F

107 200

D

 

93 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

6 400

E

1 800

F

 

6 500

E

 

7 200

F

22 200

E

 

8 700

E

Övriga kostnader skogen

800

E

100

F

 

300

F

 

100

G

2 500

E

 

6 200

F

Summa kostnader skogen

7 300

E

1 900

F

 

6 900

E

 

7 400

F

24 700

E

 

14 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

44 800

E

9 400

F

 

64 000

E

 

83 200

F

82 500

D

 

78 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

700

F

40 000

E

 

300

F

 

0

 

9 800

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

44 100

E

-30 500

F

 

63 600

E

 

83 200

F

72 700

E

 

78 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning på maskiner och redskap i skogen

2 900

F

600

F

 

100

G

 

5 900

E

5 100

E

 

1 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto i skogen

41 300

E

-31 100

F

 

63 500

E

 

77 300

F

67 600

E

 

77 600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

9 400

E

9 900

E

 

17 800

E

 

9 500

F

53 800

D

 

-800

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

31 900

F

-41 000

E

 

45 800

F

 

67 800

F

13 800

G

 

78 400

F


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

Antal företag i urvalet

86

 

 

18

 

52

 

 

80

 

 

118

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

997

 

 

136

 

539

 

 

787

 

 

6 414

 

 

680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal, ha

100

D

 

100

D

100

D

 

100

D

 

100

D

 

0

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

73 100

E

 

69 000

E

114 100

E

 

168 600

F

 

54 000

E

 

82 800

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

20 600

E

 

16 600

D

10 300

F

 

59 500

E

 

23 700

E

 

5 100

F

Övriga intäkter skogen

18 100

E

 

4 100

E

3 500

E

 

22 400

E

 

9 300

E

 

11 600

E

Summa intäkter skogen

111 900

D

 

89 800

E

127 900

E

 

250 500

E

 

87 000

E

 

99 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

16 000

E

 

11 100

D

12 200

E

 

59 000

F

 

13 100

E

 

19 300

F

Övriga kostnader skogen

1 900

E

 

2 000

F

5 000

F

 

1 500

E

 

3 000

E

 

1 600

E

Summa kostnader skogen

17 900

E

 

13 200

E

17 300

E

 

60 500

F

 

16 100

E

 

20 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

94 000

E

 

76 600

E

110 600

E

 

190 000

E

 

70 900

E

 

78 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

6 600

F

 

 

500

F

 

19 500

E

 

1 600

F

 

3 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

87 300

E

 

76 600

E

110 100

E

 

170 400

E

 

69 300

E

 

74 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning på maskiner och redskap i skogen

6 000

E

 

1 400

F

5 400

E

 

5 900

E

 

3 500

E

 

9 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto i skogen

81 300

E

 

75 100

E

104 700

E

 

164 500

E

 

65 800

E

 

65 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

25 400

D

 

18 600

E

33 200

E

 

90 100

D

 

12 900

E

 

37 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

55 900

E

 

56 600

E

71 500

E

 

74 400

F

 

52 900

E

 

27 100

F