Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Medelantal djur per företag 2015

16. Average number of livestock 2015

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

59

 

26

 

 

27

 

 

14

 

140

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 183

 

1 037

 

 

1 555

 

 

223

 

1 549

 

 

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

 

 

 

 

 

13

D

58

B

 

14

C

Kor för uppfödning av kalvar

0

F

 

 

0

G

 

 

1

E

 

 

Övriga nöt 1 år och däröver

0

F

0

F

 

0

G

 

9

D

48

B

 

12

D

Kalvar under 1 år

0

F

0

F

 

1

F

 

3

D

20

B

 

5

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

 

10

F

 

4

F

 

 

0

F

 

 

Slaktsvin 25 kg och däröver

52

F

23

F

 

1

G

 

 

1

F

 

 

Smågrisar under 25 kg

7

F

212

F

 

33

G

 

 

5

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

2

F

2

F

 

2

F

 

2

F

1

E

 

1

F

Baggar och lamm

1

F

2

F

 

1

F

 

2

F

1

E

 

1

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

F

0

F

 

0

F

 

 

0

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

 

 

 

2

G

 

 

1

E

 

3

F

Kycklingar av värphönsras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

86

 

 

18

 

52

 

 

80

 

 

118

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

997

 

 

136

 

539

 

 

787

 

 

6 414

 

 

680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslags­kor)

52

C

 

10

D

50

C

 

214

C

 

1

F

 

4

F

Kor för uppfödning av kalvar

0

F

 

1

F

1

F

 

0

F

 

12

D

 

12

E

Övriga nöt 1 år och däröver

44

C

 

10

D

36

C

 

142

C

 

16

C

 

47

E

Kalvar under 1 år

19

C

 

4

C

19

D

 

66

C

 

8

D

 

33

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

 

 

 

 

 

0

F

 

 

 

18

E

Slaktsvin 25 kg och däröver

 

 

 

 

 

0

F

 

4

F

 

74

F

Smågrisar under 25 kg

 

 

 

 

 

 

 

0

F

 

242

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

4

E

 

0

F

2

F

 

5

E

 

4

E

 

14

F

Baggar och lamm

2

E

 

0

F

1

F

 

4

E

 

3

E

 

13

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

E

 

 

0

F

 

1

F

 

0

E

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

2

E

 

1

F

 

 

1

F

 

2

F

 

4

F

Kycklingar av värphönsras