Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2015

17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2015

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

59

 

26

 

 

27

 

 

14

 

140

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 183

 

1 037

 

 

1 555

 

 

223

 

1 549

 

 

143

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,6

C

0,9

B

 

0,8

C

 

0,9

B

1,0

A

 

0,9

C

Medbrukare och anhöriga

0,2

E

0,8

D

 

0,1

E

 

0,2

E

0,9

C

 

0,4

E

Anställda

0,0

E

0,5

E

 

0,0

E

 

0,0

G

0,4

D

 

 

Summa AWU

0,8

C

2,2

C

 

0,9

C

 

1,1

C

2,3

B

 

1,2

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 100

C

1 900

C

 

1 600

D

 

2 000

C

2 700

B

 

2 100

C

Medbrukare och anhöriga

300

E

1 600

D

 

100

E

 

400

E

2 000

C

 

400

E

Regelbundet anställda

0

F

900

E

 

0

G

 

 

700

D

 

 

Tillfälligt anställda

0

F

100

F

 

0

F

 

0

G

100

E

 

 

Summa timmar i jordbruk

1 500

C

4 500

D

 

1 700

D

 

2 500

C

5 500

B

 

2 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

70

E

6

F

 

60

E

 

66

E

72

D

 

272

E

Anställda

5

F

 

 

 

 

 

1

F

 

4

F

Summa timmar i skogsbruk

75

E

6

F

 

60

E

 

66

E

73

D

 

275

E


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

86

 

 

18

 

52

 

 

80

 

 

118

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

997

 

 

136

 

539

 

 

787

 

 

6 414

 

 

680

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

A

 

0,9

B

1,0

A

 

0,9

B

 

0,7

B

 

1,0

A

Medbrukare och anhöriga

0,7

C

 

0,2

E

0,9

D

 

1,8

C

 

0,2

D

 

0,6

D

Anställda

0,3

D

 

0,0

F

0,5

D

 

2,2

D

 

0,0

E

 

0,3

E

Summa AWU

2,0

C

 

1,1

C

2,3

C

 

4,9

C

 

0,9

C

 

1,9

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 700

B

 

2 200

C

2 600

B

 

2 500

B

 

1 500

C

 

2 400

B

Medbrukare och anhöriga

1 700

D

 

400

E

2 000

C

 

4 100

C

 

300

D

 

1 200

D

Regelbundet anställda

600

D

 

100

F

900

D

 

4 600

D

 

0

E

 

500

E

Tillfälligt anställda

0

F

 

 

0

E

 

400

E

 

0

F

 

0

F

Summa timmar i jordbruk

4 900

B

 

2 600

C

5 500

C

 

11 500

C

 

1 800

C

 

4 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

87

D

 

287

E

44

E

 

28

E

 

132

D

 

58

E

Anställda

1

F

 

 

1

F

 

27

F

 

13

E

 

9

F

Summa timmar i skogsbruk

88

D

 

287

E

45

E

 

56

E

 

145

D

 

66

E