Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2014 och 2015. Genomsnitt per företag, kr

1. Receipts, costs and results for holdings with crop production 2014 and 2015. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

Standardtimmar

1 599

 

 

1 599

 

 

3 199  

 

 

3 199

 

År

2014

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

65

 

 

67

 

 

54

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2013, 2014)

4 007

 

 

3 872

 

 

2 666

 

 

2 619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

355 400

C

 

385 600

C

 

1 073 300

C

 

1 048 700

C

Intäkter djurskötsel

28 800

F

 

20 400

F

 

91 800

E

 

69 300

F

Intäkter direktersättningar

129 900

D

 

114 700

D

 

284 000

B

 

281 800

C

Övriga intäkter

137 200

D

 

153 600

D

 

269 700

D

 

263 900

E

Summa intäkter

651 300

C

 

674 300

C

 

1 718 700

C

 

1 663 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

176 000

C

 

173 900

C

 

430 600

C

 

455 400

C

Kostnader djurskötsel

14 300

E

 

12 700

E

 

52 100

E

 

47 000

F

Arbetskostnad för anställda

18 500

F

 

18 100

F

 

35 600

E

 

42 900

E

Underhåll

67 300

D

 

65 100

C

 

128 600

C

 

152 300

C

Övriga driftskostnader

214 400

C

 

202 100

C

 

408 400

C

 

374 900

C

Summa driftskostnader

490 600

C

 

472 000

C

 

1 055 300

C

 

1 072 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

160 700

D

 

202 300

D

 

663 500

C

 

591 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

122 000

E

 

105 600

E

 

296 200

C

 

309 200

D

Arrendekostnader

23 900

E

 

23 300

D

 

115 300

D

 

130 200

D

Finansiellt netto

20 100

E

 

8 000

E

 

51 800

E

 

35 600

E

Summa övriga kostnader

166 000

D

 

136 900

D

 

463 300

C

 

475 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

-5 300

G

 

65 500

F

 

200 200

E

 

116 300

F