Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Värden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret per företag 2015, kronor

19. Values of different real assets at the end of the fiscal year per holding 2015, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

59

 

26

 

 

27

 

 

14

 

140

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 183

 

1 037

 

 

1 555

 

 

223

 

1 549

 

 

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

537 900

E

772 000

E

 

630 800

E

 

268 300

E

500 700

D

 

318 700

E

Lager produkter

166 500

D

752 200

E

 

137 400

E

 

146 300

D

800 700

C

 

149 900

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

-100

G

16000

F

 

8 600

F

 

100

G

6 600

E

 

2 700

F

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

704 400

D

1 540 200

D

 

776 900

E

 

414 600

D

1 308 100

C

 

471 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

1 900

F

51 600

F

 

19 200

F

 

112 500

D

599 600

B

 

110 800

D

Maskiner

685 100

D

4 792 700

D

 

690 700

E

 

327 600

E

2 156 200

C

 

601 400

D

Värde på jordbruksfas­tighet

7 060 900

C

18 310 600

D

 

7 997 300

C

 

1 782 500

D

7 521 400

C

 

1 529 200

D

Summa övriga tillgångar

7 747 900

C

23 155 000

D

 

8 707 200

C

 

2 222 500

D

10 277 200

C

 

2 241 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

8 452 300

C

24 695 200

D

 

9 484 100

C

 

2 637 100

D

11 585 300

C

 

2 712 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 068 100

D

7 600 800

D

 

1 544 600

E

 

177 900

E

3 591 700

C

 

229 000

E

Kortfristiga skulder

80 900

D

1 332 600

E

 

137 800

E

 

29 900

D

470 900

D

 

78 100

E

Summa skulder i jordbruket

1 149 000

D

8 933 400

D

 

1 682 300

E

 

207 900

E

4 062 500

C

 

307 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

3 131 200

E

726 800

E

 

1 673 500

E

 

2 925 800

E

4 979 000

C

 

5 109 800

E

Maskiner och inventarier

28 600

F

5 500

F

 

1 200

G

 

58 700

E

51 300

E

 

11 000

F

Övriga tillgångar

25 300

E

3 700

F

 

19 200

F

 

41 500

F

58 600

E

 

78 200

F

Summa tillgångar i skogsbruket

3 185 100

E

736 000

E

 

1 693 800

E

 

3 026 000

E

5 088 800

C

 

5 198 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

609 300

E

464 500

E

 

828 400

E

 

364 200

F

2 570 700

D

 

695 100

E


19. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

86

 

 

18

 

52

 

 

80

 

 

118

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2013, 2014)

997

 

 

136

 

539

 

 

787

 

 

6 414

 

 

680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

613 300

D

 

427 900

E

325 500

D

 

675 600

D

 

428 400

D

 

759 800

E

Lager produkter

630 400

C

 

128 000

D

544 300

C

 

2 699 100

C

 

164 600

D

 

731 100

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

7 600

E

 

2 300

F

20 300

E

 

26 100

E

 

9 800

E

 

43 800

E

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

1 251 300

C

 

558 300

E

890 100

C

 

3 400 800

C

 

602 900

D

 

1 534 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

511 400

C

 

75 200

D

476 700

C

 

2 258 100

D

 

107 000

D

 

204 300

D

Maskiner

1 731 800

C

 

518 600

D

1 970 500

C

 

5 108 500

C

 

605 600

C

 

2 176 500

D

Värde på jordbruks­fastighet

4 255 200

C

 

1 108 600

D

2 994 800

D

 

15 195 600

D

 

2 074 300

D

 

11 395 500

D

Summa övriga tillgångar

6 498 400

C

 

1 702 400

D

5 442 000

C

 

22 562 200

C

 

2 786 900

C

 

13 776 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

7 749 800

C

 

2 260 700

D

6 332 000

C

 

25 963 000

C

 

3 389 700

C

 

15 311 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

2 168 600

D

 

126 300

F

1 446 600

D

 

12 609 600

C

 

546 100

D

 

4 226 600

D

Kortfristiga skulder

399 100

D

 

71 500

E

482 000

D

 

2 517 700

D

 

77 000

E

 

472 700

E

Summa skulder i jordbruket

2 567 800

D

 

197 800

E

1 928 600

D

 

15 127 300

C

 

623 100

D

 

4 699 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde skogsfastighet

4 857 700

D

 

10 253 700

C

5 962 600

D

 

6 757 200

E

 

4 459 000

D

 

5 061 100

E

Maskiner och inventarier

60 400

E

 

14 500

F

54 000

E

 

59 000

E

 

34 700

E

 

96 600

F

Övriga tillgångar

123 200

E

 

94 000

F

54 200

E

 

49 300

E

 

83 200

E

 

45 700

E

Summa tillgångar i skogsbruket

5 041 400

D

 

10 362 100

C

6 070 900

D

 

6 865 600

E

 

4 576 900

D

 

5 203 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

1 628 600

D

 

642 900

D

1 689 000

D

 

4 222 000

D

 

675 500

D

 

2 077 900

E