Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

20. Investeringar i jord- och skogsbruk per företag 2015, kronor

20. Investments in agriculture and forestry per holding 2015, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

59

 

26

 

 

27

 

 

14

 

140

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 183

 

1 037

 

 

1 555

 

 

223

 

1 549

 

 

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

92 200

E

698 500

E

 

84 800

E

 

30 600

F

271 300

D

 

120 900

E

Byggnader och byggnadsinventarier

58 600

E

833 600

F

 

289 500

F

 

20 700

F

325 700

E

 

252 300

F

Markinventarier och markanlägg­ningar

36 400

F

1 300

F

 

6 600

F

 

 

3 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

187 200

E

1 533 300

E

 

380 900

F

 

51 400

F

600 900

D

 

373 200

F

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

4 500

F

5 000

F

 

 

 

 

7 800

F

 

 


20. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

86

 

 

18

 

52

 

 

80

 

 

118

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

997

 

 

136

 

539

 

 

787

 

 

6 414

 

 

680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

208 500

D

 

16 900

E

176 800

E

 

790 500

D

 

151 900

E

 

399 000

D

Byggnader och byggnads-

inventarier

213 600

E

 

14 900

E

57 000

E

 

671 700

D

 

44 000

E

 

294 200

E

Markinventarier och markan-

Läggningar

38 800

F

 

 

5 100

F

 

10 100

E

 

200

F

 

18 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

460 900

D

 

31 900

E

238 900

D

 

1 472 300

D

 

196 100

E

 

712 200

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

3 900

F

 

 

 

 

7 800

F

 

8 000

E

 

54 800

F