Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter, kostnader och resultat för mjölkföretag 2014 och 2015. Genomsnitt per företag, kr

2. Receipts, costs and results for holdings with milk production 2014 and 2015. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

3 200–

 

 

3 200–

 

Standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2014

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

15

 

 

16

 

 

32

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2013, 2014)

237

 

 

218

 

 

886

 

 

835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

8 400

F

 

22 800

E

 

150 700

E

 

143 400

E

Intäkter djurskötsel

559 800

C

 

507 400

C

 

1 253 900

C

 

1 136 300

C

Intäkter direktersättningar

134 600

D

 

131 700

C

 

243 200

C

 

276 900

C

Övriga intäkter

34 000

E

 

25 800

E

 

84 000

D

 

85 300

E

Summa intäkter

736 800

C

 

687 800

C

 

1 731 900

C

 

1 642 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

51 900

D

 

57 800

D

 

168 600

D

 

157 000

D

Kostnader djurskötsel

202 900

C

 

191 800

C

 

449 300

C

 

401 700

C

Arbetskostnad för anställda

16 400

F

 

7 600

F

 

54 900

E

 

59 600

E

Underhåll

55 600

D

 

53 400

D

 

99 900

D

 

118 500

D

Övriga driftskostnader

159 600

C

 

161 700

D

 

340 400

C

 

345 600

C

Summa driftskostnader

486 500

C

 

472 200

C

 

1 113 100

C

 

1 082 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

250 400

D

 

215 600

D

 

618 800

C

 

559 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

66 800

E

 

62 700

E

 

174 800

D

 

206 700

D

Arrendekostnader

10 100

E

 

10 000

E

 

38 600

E

 

39 200

E

Finansiellt netto

500

G

 

-2 300

G

 

2 100

G

 

7 200

F

Summa övriga kostnader

77 400

E

 

70 300

E

 

215 500

D

 

253 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

173 000

D

 

145 200

D

 

403 200

D

 

306 600

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

3 200–

 

 

3 200–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2014

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

21

 

 

43

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2013, 2014)

422

 

 

366

 

 

940

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

30 400

E

 

32 900

E

 

26 400

E

 

38 300

E

Intäkter djurskötsel

493 400

D

 

338 100

D

 

1 117 500

B

 

1 035 200

C

Intäkter direktersättningar

123 000

D

 

122 300

D

 

252 200

C

 

268 600

C

Övriga intäkter

55 900

F

 

52 700

F

 

120 400

E

 

114 000

D

Summa intäkter

702 600

D

 

546 000

D

 

1 516 500

B

 

1 456 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

52 400

E

 

57 700

E

 

97 700

D

 

107 800

C

Kostnader djurskötsel

198 200

D

 

141 500

D

 

449 100

C

 

462 000

C

Arbetskostnad för anställda

200

F

 

0

 

 

9 800

E

 

36 300

F

Underhåll

44 300

D

 

62 200

D

 

137 100

D

 

133 400

D

Övriga driftskostnader

177 100

D

 

149 000

D

 

338 200

C

 

332 900

C

Summa driftskostnader

472 200

D

 

410 400

D

 

1 031 900

B

 

1 072 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

230 400

D

 

135 600

E

 

484 700

D

 

383 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

67 000

D

 

64 700

D

 

186 900

D

 

211 500

D

Arrendekostnader

8 200

D

 

7 000

E

 

33 400

D

 

30 200

D

Finansiellt netto

-18 100

F

 

-19 100

E

 

-14 800

E

 

-16 700

E

Summa övriga kostnader

57 100

E

 

52 600

E

 

205 500

D

 

225 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

173 300

D

 

83 000

E

 

279 100

E

 

158 600

F


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

År

2014

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

20

 

 

21

 

 

56

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2013, 2014)

283

 

 

246

 

 

942

 

 

830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

13 200

E

 

21 800

E

 

18 900

E

 

26 700

E

Intäkter djurskötsel

406 600

D

 

375 300

D

 

484 300

C

 

399 000

C

Intäkter direktersättningar

300 400

C

 

318 600

C

 

182 300

C

 

181 700

C

Övriga intäkter

58 700

E

 

61 800

E

 

50 700

E

 

47 400

E

Summa intäkter

779 000

C

 

777 500

C

 

736 200

C

 

654 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

57 200

D

 

56 800

D

 

53 800

D

 

57 500

D

Kostnader djurskötsel

160 700

D

 

157 500

D

 

187 600

C

 

161 000

C

Arbetskostnad för anställda

8 100

F

 

7 100

F

 

7 200

F

 

4 300

F

Underhåll

74 400

E

 

61 000

D

 

56 900

D

 

59 300

C

Övriga driftskostnader

209 200

C

 

198 100

C

 

182 400

C

 

166 900

C

Summa driftskostnader

509 600

C

 

480 600

D

 

488 000

C

 

449 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

269 400

D

 

296 900

D

 

248 300

C

 

205 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

110 200

D

 

110 700

D

 

80 600

D

 

77 400

D

Arrendekostnader

5 800

E

 

5 300

E

 

8 000

D

 

7 400

E

Finansiellt netto

-20 300

D

 

-20 300

D

 

-13 600

E

 

-14 500

E

Summa övriga kostnader

95 700

D

 

95 700

D

 

74 900

D

 

70 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

173 700

E

 

201 200

D

 

173 300

D

 

135 500

D


2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

3 200–

 

 

3 200–

 

 

5 600–

 

 

5 600–

 

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

År

2014

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

93

 

 

88

 

 

240

 

 

233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

2 150

 

 

2 048

 

 

1 066

 

 

1 072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

67 500

E

 

78 700

E

 

171 600

D

 

160 500

D

Intäkter djurskötsel

1 159 300

B

 

1 059 800

B

 

4 297 800

C

 

4 148 800

C

Intäkter direktersättningar

310 200

C

 

333 400

C

 

857 100

B

 

1 065 600

C

Övriga intäkter

98 800

D

 

100 200

D

 

360 500

D

 

354 200

D

Summa intäkter

1 635 800

B

 

1 572 100

B

 

5 687 100

C

 

5 729 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

120 900

D

 

121 200

C

 

324 600

C

 

320 800

C

Kostnader djurskötsel

466 100

B

 

436 900

B

 

1 719 200

D

 

1 634 900

C

Arbetskostnad för anställda

46 600

E

 

56 400

E

 

521 500

D

 

536 300

D

Underhåll

120 700

D

 

122 600

C

 

347 500

B

 

358 100

C

Övriga driftskostnader

341 600

B

 

351 300

B

 

1 013 700

C

 

1 035 000

C

Summa driftskostnader

1 095 900

B

 

1 088 400

B

 

3 926 600

C

 

3 885 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

539 900

C

 

483 600

C

 

1 760 500

C

 

1 844 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

190 300

C

 

208 300

C

 

809 400

C

 

769 900

B

Arrendekostnader

32 400

D

 

31 300

D

 

240 300

C

 

253 500

D

Finansiellt netto

-7 700

E

 

-6 400

F

 

129 300

D

 

83 200

D

Summa övriga kostnader

215 100

C

 

233 200

C

 

1 178 900

C

 

1 106 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

324 800

D

 

250 400

E

 

581 600

D

 

737 500

C