Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2014 och 2015. Genomsnitt per företag, kr

3. Receipts, costs and results for holdings with beef and pig production 2014 and 2015. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2014

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

114

 

 

115

 

 

36

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

7 487

 

 

7 188

 

 

296

 

 

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

22 300

E

 

31 700

E

 

210 700

E

 

279 300

E

Intäkter djurskötsel

142 200

D

 

162 300

D

 

1 664 900

D

 

1 702 300

D

Intäkter direktersättningar

187 600

C

 

176 600

C

 

197 600

D

 

201 900

C

Övriga intäkter

85 900

D

 

115 900

D

 

198 300

E

 

206 000

E

Summa intäkter

438 000

C

 

486 500

C

 

2 271 400

D

 

2 389 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

47 900

D

 

46 700

D

 

175 800

E

 

191 700

D

Kostnader djurskötsel

61 300

D

 

54 100

D

 

944 600

E

 

910 000

E

Arbetskostnad för anställda

6 000

E

 

6 900

E

 

40 400

E

 

53 100

E

Underhåll

49 300

D

 

52 200

C

 

82 100

D

 

147 800

D

Övriga driftskostnader

150 500

C

 

151 900

C

 

349 900

D

 

357 100

C

Summa driftskostnader

315 000

C

 

311 800

C

 

1 592 900

D

 

1 659 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

122 900

E

 

174 700

E

 

678 500

D

 

729 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

83 600

C

 

86 000

C

 

173 800

D

 

220 200

D

Arrendekostnader

12 600

D

 

9 600

D

 

66 800

E

 

33 000

E

Finansiellt netto

-2 800

F

 

-3 200

F

 

68 300

E

 

40 200

F

Summa övriga kostnader

93 300

C

 

92 300

C

 

308 900

D

 

293 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

29 600

F

 

82 400

E

 

369 700

E

 

436 400

D