Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket per företag 2015, kronor

4. Receipts in agriculture per holding 2015, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

67

 

53

 

 

16

 

35

 

 

21

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 872

 

2 619

 

 

218

 

835

 

 

366

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

270 300

C

723 400

C

 

19 200

E

106 700

E

 

3 700

G

9 300

F

Oljeväxter

22 600

E

73 900

E

 

 

22 500

F

 

0

F

3 200

F

Vall- och rotfruktsfröer

500

F

100

F

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

36 800

F

31 200

F

 

100

F

100

F

 

0

F

400

F

Fabrikspotatis

1 300

F

24 200

E

 

 

 

 

 

1 600

F

Sockerbetor

11 900

E

56 300

E

 

 

 

 

 

 

Grovfoder och bete

14 200

F

11 300

E

 

2 800

G

11 600

F

 

29 100

E

25 800

E

Övrig växtodling

28 000

E

128 300

E

 

800

G

2 500

F

 

0

G

-2 000

F

Summa intäkter växtodling

385 600

C

1 048 700

C

 

22 800

E

143 400

E

 

32 900

E

38 300

E

därav naturauttag

0

F

 

 

100

F

100

F

 

0

F

300

F

därav lagerförändring

-2 900

G

-65 300

E

 

3 100

G

12 600

F

 

19 100

F

10 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

0

G

-400

G

 

88 800

D

216 100

C

 

68 900

E

130 800

E

Mjölk

 

 

 

417 600

C

919 100

C

 

269 000

D

893 300

C

Svin

18 800

F

33 400

F

 

 

800

F

 

 

9 700

F

Fjäderfä och ägg

0

F

33 800

F

 

200

F

0

F

 

200

G

0

F

Övrig djurskötsel

1 600

F

2 500

F

 

800

F

300

G

 

0

G

1 500

F

Summa intäkter djurskötsel

20 400

F

69 300

F

 

507 400

C

1 136 300

C

 

338 100

D

1 035 200

C

därav naturauttag

0

F

 

 

2 000

F

400

F

 

100

F

600

E

därav lagerförändring

100

G

2 300

G

 

8 800

F

10 700

G

 

-20 200

F

-2 900

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

153 600

D

263 900

E

 

25 800

E

85 300

E

 

52 700

F

114 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

67 800

D

160 900

C

 

52 100

C

108 400

C

 

39 500

D

84 500

C

Djurbidrag

400

F

1 700

F

 

24 400

C

52 100

B

 

21 700

D

51 800

B

Miljöstöd

37 200

D

96 800

C

 

40 500

D

79 300

D

 

28 800

E

62 000

D

Övriga bidrag

9 300

F

22 400

E

 

14 700

D

37 100

D

 

32 400

C

70 200

C

Summa direktersättningar/bidrag

114 700

D

281 800

C

 

131 700

C

276 900

C

 

122 300

D

268 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

674 300

C

1 663 800

C

 

687 800

C

1 642 000

C

 

546 000

D

1 456 000

C


4. forts.                                                                

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

58

 

88

 

233

 

 

115

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

246

 

 

830

 

2 048

 

1 072

 

 

7 188

 

 

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

16 900

D

 

12 100

E

47 100

E

91 200

D

 

19 300

E

 

125 800

E

Oljeväxter

 

 

0

F

10 200

F

23 100

E

 

1 300

F

 

58 200

E

Vall- och rotfruktsfröer

4 600

D

 

1 300

D

-200

F

 

 

 

 

36 200

F

Matpotatis

0

F

 

100

F

200

F

1 300

F

 

0

F

 

3 300

F

Fabrikspotatis

 

 

 

700

F

 

 

 

 

 

Sockerbetor

 

 

 

 

4 500

F

 

 

 

 

Grovfoder och bete

-2 500

F

 

12 200

F

20 900

E

28 100

E

 

8 700

E

 

2 500

E

Övrig växtodling

2 800

D

 

1 000

E

-300

G

12 300

E

 

2 400

E

 

53 300

E

Summa intäkter växtodling

21 800

E

 

26 700

E

78 700

E

160 500

D

 

31 700

E

 

279 300

E

därav naturauttag

0

F

 

100

F

200

F

0

F

 

0

F

 

0

F

därav lagerförändring

-6 200

F

 

7 100

G

12 700

E

34 000

E

 

-400

G

 

4 600

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

45 100

D

 

68 000

D

164 100

D

603 200

C

 

154 500

D

 

3 400

F

Mjölk

330 300

D

 

330 700

C

889 800

B

3 534 300

C

 

 

 

 

Svin

 

 

 

4 700

F

1 400

G

 

6 800

F

 

1 690 100

D

Fjäderfä och ägg

 

 

100

F

0

F

0

E

 

0

F

 

 

Övrig djurskötsel

-100

F

 

200

G

1 300

F

9 900

E

 

1 000

F

 

8 800

F

Summa intäkter djurskötsel

375 300

D

 

399 000

C

1 059 800

B

4 148 800

C

 

162 300

D

 

1 702 300

D

därav naturauttag

500

E

 

800

E

600

E

1 000

D

 

300

E

 

100

F

därav lagerförändring

-2 300

G

 

-6 500

G

600

G

134 400

D

 

11 800

F

 

17 200

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övr. jordbruks-
produktion

61 800

E

 

47 400

E

100 200

D

354 500

D

 

115 900

D

 

206 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

67 100

C

 

51 200

C

97 200

B

266 800

B

 

56 000

C

 

82 900

D

Djurbidrag

89 900

D

 

42 100

D

79 300

C

266 000

C

 

24 800

C

 

8 000

E

Miljöstöd

39 700

C

 

35 400

C

72 300

C

260 100

C

 

54 100

C

 

105 000

C

Övriga bidrag

121 900

B

 

52 900

D

84 600

C

272 800

C

 

41 700

C

 

6 000

E

Summa direktersättningar/bidrag

318 600

C

 

181 700

C

333 400

C

1 065 600

C

 

176 600

C

 

201 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

777 500

C

 

654 800

C

1 572 100

B

5 729 200

C

 

486 500

C

 

2 389 600

D