Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2015, kronor

5. Costs and results in agriculture per holding 2015, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

67

 

53

 

 

16

 

35

 

 

21

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 872

 

2 619

 

 

218

 

835

 

 

366

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

8 500

F

41 600

F

 

124 900

D

288 300

C

 

102 600

D

342 000

C

Handelsgödsel

88 300

C

228 700

C

 

24 500

D

76 200

D

 

16 200

E

44 600

D

Bekämpningsmedel

29 400

C

91 800

D

 

3 500

E

16 100

E

 

2 500

F

6 000

E

Driv- och smörjmedel

64 300

D

141 000

C

 

28 900

D

73 300

D

 

26 300

D

67 700

C

Utsäde

34 900

C

87 800

C

 

12 300

E

29 700

D

 

8 800

E

22 200

C

Summa förnödenheter

225 400

C

590 800

C

 

194 000

C

483 500

C

 

156 500

D

482 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

24 300

D

40 500

D

 

21 600

D

46 600

D

 

21 900

E

28 100

D

Maskiner

40 800

D

111 800

C

 

31 800

D

71 900

D

 

40 300

D

105 300

D

Summa underhåll

65 100

C

152 300

C

 

53 400

D

118 500

D

 

62 200

D

133 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

15 600

C

24 400

D

 

17 000

D

36 000

C

 

14 100

D

40 100

C

Försäkringar

21 500

C

36 200

C

 

18 900

C

35 100

C

 

21 600

D

37 000

B

Personbil

10 800

E

17 900

D

 

6 500

F

17 300

E

 

6 100

F

12 200

E

Diverse kostnader växtodling

21 300

E

47 100

E

 

17 500

E

35 000

D

 

30 100

E

35 100

D

Diverse kostnader djurskötsel

4 200

E

5 400

F

 

67 000

C

113 400

D

 

38 900

E

120 100

C

Allmänna omkostnader

89 900

C

155 500

C

 

90 500

D

183 900

C

 

80 800

D

175 900

C

Summa driftskostnader

163 400

C

286 500

C

 

217 300

C

420 700

C

 

191 700

D

420 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad.

453 900

C

1 029 600

C

 

464 700

C

1 022 800

C

 

410 400

D

1 036 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

18 100

F

42 900

E

 

7 600

F

59 600

E

 

 

36 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

472 000

C

1 072 500

C

 

472 200

C

1 082 400

C

 

410 400

D

1 072 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostnad och finansiellt netto

202 300

D

591 300

D

 

215 600

D

559 600

C

 

135 600

E

383 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

27 900

E

75 800

E

 

9 500

E

56 400

E

 

13 800

E

66 200

E

Markinventarier och markanl.

1 600

E

12 100

E

 

200

F

3 700

E

 

400

E

2 800

E

Maskiner

76 000

E

221 300

D

 

52 900

E

146 600

D

 

50 600

D

142 600

D

Summa avskrivningar

105 600

E

309 200

D

 

62 700

E

206 700

D

 

64 700

D

211 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto

96 800

E

282 100

E

 

152 900

D

352 900

D

 

70 900

E

172 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

23 300

D

130 200

D

 

10 000

E

39 200

E

 

7 000

E

30 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto

73 500

F

151 900

F

 

142 900

D

313 700

D

 

63 900

E

142 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

8 000

E

35 600

E

 

-2 300

G

7 200

F

 

-19 100

E

-16 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats

65 500

F

116 300

F

 

145 200

D

306 600

D

 

83 000

E

158 600

F


5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

58

 

88

 

233

 

 

115

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

246

 

 

830

 

2 048

 

1 072

 

 

7 188

 

 

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

109 800

D

 

111 300

C

320 200

B

1 270 400

D

 

26 200

E

 

783 400

E

Handelsgödsel

22 600

E

 

20 500

D

52 900

D

122 200

C

 

17 000

D

 

76 300

D

Bekämpningsmedel

3 200

F

 

3 000

E

9 100

E

27 900

D

 

2 800

E

 

60 200

D

Driv- och smörjmedel

46 300

D

 

32 800

D

70 300

C

227 000

C

 

32 800

C

 

88 400

D

Utsäde

15 600

D

 

11 800

D

24 900

C

79 700

C

 

7 100

D

 

39 600

E

Summa förnödenheter

197 400

D

 

179 400

C

477 400

B

1 727 200

C

 

85 900

C

 

1 047 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

12 000

E

 

19 000

D

33 700

D

110 600

C

 

16 600

D

 

72 000

E

Maskiner

49 100

D

 

40 300

D

88 900

D

247 600

C

 

35 600

D

 

75 800

D

Summa underhåll

61 000

D

 

59 300

C

122 600

C

358 100

C

 

52 200

C

 

147 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

28 500

C

 

19 100

C

39 000

C

108 400

B

 

16 900

D

 

49 800

D

Försäkringar

27 800

C

 

22 600

C

36 600

B

79 900

B

 

22 000

D

 

46 600

D

Personbil

6 000

E

 

6 200

E

16 800

E

23 700

C

 

7 500

D

 

18 800

D

Diverse kostnader växtodling

15 500

E

 

22 200

D

34 300

D

91 000

C

 

19 800

D

 

15 700

D

Diverse kostnader djurskötsel

47 800

D

 

49 800

C

116 700

C

364 500

D

 

27 800

E

 

126 600

D

Allmänna omkostnader

89 500

D

 

86 200

D

188 600

C

596 100

C

 

72 700

C

 

153 500

D

Summa driftskostnader

215 100

D

 

206 000

C

432 100

B

1 263 600

C

 

166 800

C

 

411 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad.

473 500

D

 

444 700

C

1 032 100

B

3 348 800

C

 

304 900

C

 

1 606 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

7 100

F

 

4 300

F

56 400

E

536 300

D

 

6 900

E

 

53 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

480 600

D

 

449 000

C

1 088 400

B

3 885 100

C

 

311 800

C

 

1 659 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostnad och finansiellt netto

296 900

D

 

205 800

D

483 600

C

1 844 100

C

 

174 700

E

 

729 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

15 900

E

 

13 100

E

59 700

D

395 100

C

 

18 300

D

 

87 500

E

Markinventarier och markanl.

300

F

 

300

E

3 200

E

13 400

D

 

1 000

E

 

4 700

E

Maskiner

94 500

D

 

63 900

D

145 500

C

361 500

B

 

66 600

C

 

127 900

D

Summa avskrivningar

110 700

D

 

77 400

D

208 300

C

769 900

B

 

86 000

C

 

220 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto

186 200

D

 

128 400

D

275 300

D

1 074 100

C

 

88 700

E

 

509 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

5 300

E

 

7 400

E

31 300

D

253 500

D

 

9 600

D

 

33 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto

180 900

D

 

121 100

D

244 000

E

820 700

C

 

79 200

E

 

476 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

-20 300

D

 

-14 500

E

-6 400

F

83 200

D

 

-3 200

F

 

40 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats

201 200

D

 

135 500

D

250 400

E

737 500

C

 

82 400

E

 

436 400

D