Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket per företag 2015, kronor

6. Receipts, costs and results in forestry per holding 2015, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

67

 

53

 

 

16

 

35

 

 

21

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 872

 

2 619

 

 

218

 

835

 

 

366

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal, ha

23

E

41

E

 

23

E

42

D

 

59

D

60

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

19 600

E

87 000

F

 

19 200

F

20 300

F

 

118 500

E

96 200

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

13 400

F

11 100

F

 

1 300

F

14 800

F

 

14 600

F

27 600

E

Övriga intäkter skogen

5 300

E

7 300

E

 

2 400

F

8 900

E

 

6 000

E

8 800

E

Summa intäkter skogen

38 300

E

105 300

E

 

22 900

F

44 000

E

 

139 100

E

132 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

2 700

E

19 200

E

 

3 800

F

5 600

E

 

9 900

E

22 500

E

Övriga kostnader skogen

500

E

3 200

F

 

400

F

600

F

 

400

E

1 300

E

Summa kostnader skogen

3 200

E

22 300

E

 

4 200

F

6 200

E

 

10 300

E

23 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskriv-ningar och arbetskostnader

35 200

E

83 000

F

 

18 700

F

37 800

E

 

128 800

E

108 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i

skogen

11 700

F

4 700

F

 

 

3 500

F

 

 

500

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före

avskrivningar

23 400

F

78 300

F

 

18 700

F

34 300

E

 

128 800

E

108 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning maskiner och redskap i skogen

700

E

7 700

F

 

1 000

F

2 200

E

 

3 600

E

8 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före

finansiellt netto i skogen

22 700

F

70 700

F

 

17 700

F

32 100

E

 

125 100

E

100 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

7 700

E

19 900

E

 

1 600

G

19 700

E

 

8 100

G

36 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

15 000

F

50 800

F

 

16 200

F

12 300

G

 

117 100

E

63 300

E


6. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

58

 

88

 

233

 

 

115

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

246

 

 

830

 

2 048

 

1 072

 

 

7 188

 

 

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal, ha

135

D

 

70

D

63

C

81

C

 

62

D

 

30

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

75 600

E

 

76 700

E

62 500

E

133 800

E

 

50 800

E

 

35 800

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

11 300

E

 

9 700

E

21 000

E

26 500

E

 

29 300

E

 

18 300

F

Övriga intäkter skogen

6 800

E

 

5 200

E

8 300

E

15 600

E

 

9 000

E

 

12 400

F

Summa intäkter skogen

93 600

E

 

91 500

E

91 700

E

176 000

D

 

89 100

E

 

66 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

14 900

E

 

9 500

E

14 900

E

33 100

E

 

13 800

E

 

11 000

E

Övriga kostnader skogen

1700

E

 

800

E

1200

E

2300

E

 

3 400

E

 

500

F

Summa kostnader skogen

16 500

E

 

10 300

E

16 100

D

35 400

E

 

17 200

E

 

11 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskriv-ningar och arbetskostnader

77 000

E

 

81 200

E

75 600

E

140 600

D

 

71 900

E

 

55 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i

skogen

 

 

 

1 600

F

15 100

E

 

2 100

F

 

400

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före

avskrivningar

77 000

E

 

81 200

E

74 100

E

125 500

D

 

69 800

E

 

54 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning maskiner och redskap i skogen

5 800

F

 

3 500

E

5 200

E

6 200

E

 

3 800

E

 

900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före

finansiellt netto i skogen

71 300

E

 

77 800

E

68 900

E

119 300

E

 

66 000

E

 

53 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

11 500

E

 

7 100

F

27 500

E

69 400

C

 

10 200

D

 

17 400

E

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

59 800

E

 

70 700

E

41 400

E

49 900

E

 

55 800

E

 

36 300

E