Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Markanvändning per företag 2015, hektar

7. Use of land per holding 2015, hectares

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

67

 

53

 

 

16

 

35

 

 

21

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 872

 

2 619

 

 

218

 

835

 

 

366

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

37

C

89

C

 

10

D

31

D

 

4

E

15

D

Oljeväxter

3

D

7

E

 

 

1

F

 

0

F

0

F

Baljväxter

3

E

7

E

 

0

F

 

 

 

0

F

Sockerbetor

0

E

2

E

 

 

 

 

 

 

Potatis

0

F

2

E

 

0

F

F

 

0

F

0

F

Slåtter- och betesvall

6

E

12

E

 

21

C

38

C

 

22

C

39

B

Frövall

0

F

0

F

 

 

 

 

 

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

0

F

0

F

 

 

 

 

 

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

växter)

0

E

1

E

 

 

0

F

 

0

F

0

F

Träda

3

E

10

E

 

1

E

2

E

 

2

F

2

F

Summa åker under eget bruk

53

C

130

B

 

32

C

72

C

 

28

D

56

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

2

E

3

E

 

7

E

12

D

 

7

E

14

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

23

E

41

E

 

23

E

42

D

 

59

D

60

D


7. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

58

 

88

 

233

 

 

115

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

246

 

 

830

 

2 048

 

1 072

 

 

7 188

 

 

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

18

E

 

10

E

21

D

50

C

 

8

D

 

49

D

Oljeväxter

0

 

 

0

F

1

F

1

E

 

0

F

 

4

E

Baljväxter

1

F

 

0

F

0

F

2

E

 

0

F

 

4

E

Sockerbetor

 

 

 

 

0

F

 

 

 

 

Potatis

0

F

 

0

E

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

Slåtter- och betesvall

29

C

 

24

C

42

B

113

B

 

26

C

 

5

E

Frövall

0

D

 

0

D

0

F

 

 

 

 

2

F

Industrigröda (inkl. energiskog)

 

 

 

 

 

 

0

F

 

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds

växter)

 

 

0

F

0

F

0

E

 

0

E

 

0

E

Träda

3

E

 

2

E

2

E

4

D

 

1

D

 

3

D

Summa åker under eget bruk

51

D

 

36

C

66

B

171

B

 

35

C

 

68

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

2

E

 

5

D

12

D

29

C

 

13

D

 

4

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

135

D

 

70

D

63

C

81

C

 

62

D

 

30

E