Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Medelantal djur per företag 2015

8. Average number of livestock 2015

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

67

 

53

 

 

16

 

35

 

 

21

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 872

 

2 619

 

 

218

 

835

 

 

366

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

 

 

 

19

B

37

B

 

14

D

38

C

Kor för uppfödning av kalvar

0

F

0

F

 

 

 

 

1

F

1

F

Övriga nöt 1 år och däröver

0

F

3

F

 

10

C

28

C

 

13

D

27

D

Kalvar under 1 år

0

F

4

F

 

6

D

12

D

 

4

D

14

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

1

F

1

F

 

 

0

F

 

 

1

F

Slaktsvin 25 kg och däröver

6

F

12

F

 

 

1

F

 

 

2

F

Smågrisar under 25 kg

3

F

5

F

 

 

2

F

 

 

2

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

1

F

2

F

 

1

F

0

F

 

2

F

1

F

Baggar och lamm

0

F

2

F

 

1

F

 

 

2

F

1

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

E

 

 

 

0

F

 

0

F

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

1

F

 

 

1

F

0

F

 

3

F

0

F

Kycklingar av värphönsras

 

 

 

 

 

 

 

 


8. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

58

 

88

 

233

 

 

115

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

246

 

 

830

 

2 048

 

1 072

 

 

7 188

 

 

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslags­kor)

14

C

 

15

C

36

B

123

C

 

 

 

 

Kor för uppfödning av kalvar

1

F

 

1

F

0

F

0

E

 

12

D

 

0

F

Övriga nöt 1 år och däröver

10

D

 

11

C

27

C

82

B

 

15

C

 

0

F

Kalvar under 1 år

4

C

 

5

C

12

C

39

B

 

7

D

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

 

 

 

0

F

0

F

 

 

 

39

D

Slaktsvin 25 kg och däröver

 

 

 

1

F

0

F

 

4

F

 

981

E

Smågrisar under 25 kg

 

 

 

2

F

3

F

 

0

F

 

624

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

0

F

 

1

F

1

F

3

E

 

1

E

 

1

F

Baggar och lamm

 

 

1

F

1

F

2

E

 

1

E

 

1

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

 

 

0

F

0

F

1

E

 

1

F

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

 

 

2

F

0

F

1

E

 

0

F

 

 

Kycklingar av värphönsras