Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 1702

Jordbruksekonomiska undersökningen 2016
Preliminära uppgifter
The 2016 Farm Economics Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Preliminära resultat i jordbruket för år 2016

Preliminära resultat från Jordbruksekonomiska undersökningen 2016 redovisas i form av genomsnittliga värden per företag fördelat efter riksområde, driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov. Jämförelse görs med motsvarande slutliga resultat för 2015. 

Växtodlingsföretag

Det preliminära nettoresultatet för de mindre växtodlingsföretagen i riksområde 1 var omkring 80 tkr. För medelstora växtodlingsföretag i samma riksområde var motsvarande nettoresultat omkring 330 tkr och för de större företagen omkring 180 tkr. Resultaten för de mindre och medelstora företagen påverkas av variationen i andelen övriga intäkter. 

Mjölkföretag

För de större mjölkföretagen ökade nettoresultaten på riksnivå jämfört med 2015, till nästan 1,2 mnkr. Nettoresultatet för de mindre mjölkföretagen var i stort sett oförändrat.

Köttdjursföretag

De preliminära nettoresultaten i riket för köttdjursföretag var omkring 250 tkr i den mindre klassen, respektive 600 tkr i den större, av de två olika storleksklasserna som baseras på standardiserat arbetsbehov.

Svinföretag

De preliminära nettoresultaten på riksnivå var i genomsnitt omkring 500 tkr bland svinföretag med ett standardiserat arbetsbehov om 1 600 till 5 599 timmar. För de större svinföretagen, med minst 5 600 standardtimmar, beräknas nettoresultatet i genomsnitt till omkring 1,7 mnkr.