Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Jonas Hammarstrand, tfn 036-15 62 45, 

jonas.hammarstrand@jordbruksverket.se

 

Håkan Tegenrot, SCB, tfn 010-479 60 83, 

hakan.tegenrot@scb.se

 

/

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 18 december 2017.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.