Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag 2015 och 2016. Genomsnitt per företag, kr

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag 2015 och 2016. Genomsnitt per företag, kr

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag 2015 och 2016. Genomsnitt per företag, kr

 

Teckenförklaring Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0

Mindre än 50

Less than 50

..

Uppgift alltför osäker för att anges

Data not available

 

 

 

1. forts.

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

Storleksgrupp i

3 200

 

Felmarginal

3 200

Felmarginal

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

25

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

668

 

 

 

623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

2 271 600

±

412 100

 

2 306 900

±

418 200

Intäkter djurskötsel

52 700

±

64 300

 

204 500

±

252 900

Intäkter direktersättningar

495 600

±

73 900

 

530 100

±

89 300

Övriga intäkter

787 600

±

534 400

 

620 800

±

294 600

Summa intäkter jordbruk

3 607 400

±

661 700

 

3 662 200

±

565 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

948 700

±

149 800

 

989 600

±

150 200

Kostnader djurskötsel

..

±

..

 

..

±

..

Arbetskostnad för anställda

202 000

±

102 800

 

288 900

±

135 900

Underhåll

253 900

±

67 800

 

238 300

±

61 100

Övriga driftskostnader

817 300

±

143 100

 

895 000

±

168 500

Summa driftskostnader

2 256 600

±

342 500

 

2 529 000

±

423 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

1 350 800

±

448 500

 

1 133 200

±

283 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

581 900

±

161 900

 

425 000

±

94 900

Arrendekostnader

431 900

±

144 300

 

467 700

±

124 000

Räntenetto

59 100

±

51 900

 

65 000

±

54 800

Summa övriga kostnader

1 072 900

±

216 400

 

957 700

±

185 900

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

277 900

±

388 900

 

175 500

±

237 600