Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag 2015 och 2016. Genomsnitt per företag, kr

1. Receipts and costs in crop production 2015 and 2016. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

Storleksgrupp i

800

 

Felmarginal

800

Felmarginal

standardtimmar

1 599

 

 

1 599

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

67

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

3 872

 

 

 

2 860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

443 000

±

68 500

 

382 000

±

48 800

Intäkter djurskötsel

115 300

±

120 800

 

9 700

±

10 300

Intäkter direktersättningar

118 400

±

14 600

 

139 200

±

17 700

Övriga intäkter

161 700

±

51 600

 

316 300

±

122 600

Summa intäkter jordbruk

838 500

±

144 100

 

847 300

±

146 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

199 300

±

23 500

 

191 800

±

25 200

Kostnader djurskötsel

..

±

..

 

1 500

±

1 400

Arbetskostnad för anställda

19 500

±

16 600

 

..

±

..

Underhåll

82 000

±

13 200

 

88 600

±

24 100

Övriga driftskostnader

221 100

±

31 400

 

250 000

±

36 300

Summa driftskostnader

588 800

±

107 400

 

544 200

±

67 600

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

249 700

±

60 700

 

303 100

±

99 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

131 100

±

54 200

 

179 100

±

79 300

Arrendekostnader

37 100

±

13 400

 

40 300

±

15 600

Räntenetto

11 400

±

12 800

 

4 500

±

10 000

Summa övriga kostnader

179 600

±

73 700

 

223 800

±

93 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

70 000

±

76 000

 

79 300

±

68 400


1. forts.

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

Storleksgrupp i

1 600

 

Felmarginal

1 600

Felmarginal

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

50

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

2 444

 

 

 

2 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

1 060 000

±

162 600

 

1 035 000

±

167 700

Intäkter djurskötsel

180 600

±

245 100

 

53 600

±

74 900

Intäkter direktersättningar

271 600

±

38 100

 

294 800

±

33 100

Övriga intäkter

284 400

±

115 800

 

450 400

±

190 400

Summa intäkter jordbruk

1 796 700

±

282 900

 

1 833 700

±

299 900

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

472 700

±

68 500

 

423 400

±

55 500

Kostnader djurskötsel

..

±

..

 

..

±

..

Arbetskostnad för anställda

64 000

±

43 100

 

51 200

±

31 600

Underhåll

166 500

±

34 600

 

127 600

±

30 600

Övriga driftskostnader

393 800

±

49 200

 

446 800

±

111 400

Summa driftskostnader

1 193 000

±

215 400

 

1 093 000

±

191 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

603 700

±

169 100

 

740 700

±

149 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

316 900

±

87 200

 

261 200

±

59 900

Arrendekostnader

144 400

±

56 100

 

126 500

±

41 300

Räntenetto

38 600

±

30 000

 

24 000

±

28 400

Summa övriga kostnader

499 900

±

114 300

 

411 600

±

87 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

103 800

±

191 400

 

329 000

±

118 600