Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag 2015 och 2016. Genomsnitt per företag, kr

2. Receipts and costs in milk production 2015 and 2016. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

1 600

 

Felmarginal

1 600

Felmarginal

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

16

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

218

 

 

 

178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

23 300

±

15 200

 

14 200

±

30 700

Intäkter djurskötsel

513 700

±

78 500

 

434 700

±

75 200

Intäkter direktersättningar

138 800

±

24 000

 

153 800

±

39 900

Övriga intäkter

25 900

±

11 000

 

55 400

±

50 100

Summa intäkter jordbruk

701 700

±

93 100

 

658 100

±

153 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

56 800

±

16 100

 

45 300

±

15 800

Kostnader djurskötsel

193 000

±

32 400

 

156 100

±

35 800

Arbetskostnad för anställda

..

±

..

 

0

±

0

Underhåll

52 100

±

11 600

 

63 900

±

29 800

Övriga driftskostnader

162 500

±

30 900

 

186 200

±

68 400

Summa driftskostnader

470 600

±

75 200

 

451 500

±

98 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

231 200

±

54 300

 

206 600

±

81 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

67 600

±

25 100

 

82 200

±

35 000

Arrendekostnader

9 300

±

5 600

 

15 300

±

9 300

Räntenetto

-1 500

±

5 300

 

1 600

±

14 700

Summa övriga kostnader

75 400

±

27 700

 

99 100

±

42 600

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

155 800

±

53 600

 

107 500

±

79 800


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

3 200

 

Felmarginal

3 200

Felmarginal

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

835

 

 

 

690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

118 200

±

64 700

 

99 900

±

43 700

Intäkter djurskötsel

1 135 100

±

126 000

 

1 151 000

±

116 200

Intäkter direktersättningar

272 100

±

28 700

 

270 900

±

25 900

Övriga intäkter

78 900

±

28 400

 

117 500

±

51 200

Summa intäkter jordbruk

1 604 300

±

165 200

 

1 639 300

±

130 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

146 600

±

30 700

 

156 400

±

31 500

Kostnader djurskötsel

400 200

±

63 200

 

404 500

±

62 200

Arbetskostnad för anställda

49 200

±

42 600

 

36 600

±

33 700

Underhåll

116 900

±

34 900

 

105 700

±

20 900

Övriga driftskostnader

337 400

±

44 400

 

357 700

±

50 900

Summa driftskostnader

1 050 200

±

130 500

 

1 060 900

±

114 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

554 100

±

102 500

 

578 400

±

83 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

202 800

±

56 100

 

170 600

±

35 900

Arrendekostnader

36 500

±

14 400

 

33 700

±

11 500

Räntenetto

9 100

±

13 200

 

12 900

±

15 400

Summa övriga kostnader

248 400

±

62 900

 

217 200

±

43 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

305 700

±

112 000

 

361 100

±

89 000


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

1 600

 

Felmarginal

1 600

Felmarginal

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

366

 

 

 

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

21 700

±

18 100

 

14 100

±

28 200

Intäkter djurskötsel

380 900

±

84 700

 

383 600

±

88 000

Intäkter direktersättningar

137 600

±

25 300

 

158 700

±

30 300

Övriga intäkter

59 000

±

46 200

 

72 700

±

40 200

Summa intäkter jordbruk

599 200

±

110 900

 

629 100

±

117 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

60 800

±

21 300

 

45 800

±

15 600

Kostnader djurskötsel

161 600

±

43 000

 

155 400

±

40 300

Arbetskostnad för anställda

0

±

0

 

0

±

0

Underhåll

61 200

±

17 600

 

65 100

±

13 500

Övriga driftskostnader

164 400

±

34 400

 

185 600

±

37 300

Summa driftskostnader

447 900

±

78 700

 

451 900

±

68 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

151 200

±

55 000

 

177 300

±

62 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

74 700

±

30 500

 

82 800

±

27 300

Arrendekostnader

9 200

±

3 900

 

8 400

±

3 500

Räntenetto

-15 700

±

9 700

 

-15 900

±

6 900

Summa övriga kostnader

68 200

±

31 100

 

75 300

±

30 900

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

83 000

±

68 100

 

102 000

±

69 900


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

3 200

 

Felmarginal

3 200

Felmarginal

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

37

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

900

 

 

 

777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

39 700

±

26 600

 

22 500

±

26 400

Intäkter djurskötsel

1 081 400

±

129 200

 

1 185 600

±

143 900

Intäkter direktersättningar

277 000

±

26 600

 

297 200

±

32 000

Övriga intäkter

104 200

±

43 100

 

161 600

±

57 700

Summa intäkter jordbruk

1 502 200

±

165 200

 

1 667 000

±

166 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

102 000

±

19 600

 

109 100

±

23 000

Kostnader djurskötsel

476 000

±

70 200

 

465 000

±

72 400

Arbetskostnad för anställda

..

±

..

 

..

±

..

Underhåll

117 500

±

19 600

 

106 500

±

18 500

Övriga driftskostnader

329 500

±

48 500

 

336 500

±

46 500

Summa driftskostnader

1 066 200

±

148 600

 

1 048 400

±

112 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

436 000

±

102 100

 

618 500

±

101 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

190 600

±

35 700

 

193 400

±

35 700

Arrendekostnader

31 900

±

7 700

 

27 700

±

8 200

Räntenetto

-16 900

±

9 300

 

-24 200

±

12 500

Summa övriga kostnader

205 600

±

38 600

 

196 900

±

39 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

230 300

±

102 100

 

421 600

±

80 600


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

1 600

 

Felmarginal

1 600

Felmarginal

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

17

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

184

 

 

 

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

6 000

±

14 900

 

14 100

±

15 800

Intäkter djurskötsel

325 500

±

74 600

 

358 900

±

74 400

Intäkter direktersättningar

277 500

±

39 900

 

318 600

±

54 600

Övriga intäkter

41 400

±

37 900

 

40 700

±

23 300

Summa intäkter jordbruk

650 300

±

121 800

 

732 300

±

114 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

43 100

±

23 100

 

54 000

±

21 600

Kostnader djurskötsel

135 400

±

35 600

 

159 400

±

43 700

Arbetskostnad för anställda

..

±

..

 

0

±

0

Underhåll

45 700

±

12 900

 

63 400

±

14 000

Övriga driftskostnader

162 800

±

31 600

 

189 600

±

26 000

Summa driftskostnader

401 100

±

74 200

 

466 400

±

57 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

249 200

±

90 500

 

265 900

±

86 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

107 700

±

39 400

 

106 000

±

36 200

Arrendekostnader

..

±

..

 

..

±

..

Räntenetto

-17 600

±

9 200

 

-12 800

±

8 300

Summa övriga kostnader

92 100

±

38 400

 

101 600

±

41 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

157 100

±

89 400

 

164 300

±

73 400


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

3 200

 

Felmarginal

3 200

Felmarginal

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

20

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

374

 

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

24 700

±

21 700

 

-10 800

±

34 700

Intäkter djurskötsel

898 900

±

104 900

 

932 700

±

148 200

Intäkter direktersättningar

634 500

±

62 600

 

677 100

±

74 600

Övriga intäkter

109 300

±

43 400

 

100 800

±

73 000

Summa intäkter jordbruk

1 667 400

±

144 600

 

1 699 800

±

224 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

76 000

±

18 000

 

83 700

±

22 500

Kostnader djurskötsel

430 700

±

64 400

 

448 200

±

69 200

Arbetskostnad för anställda

86 700

±

72 800

 

84 800

±

52 100

Underhåll

102 300

±

26 200

 

101 500

±

23 900

Övriga driftskostnader

397 900

±

64 000

 

411 800

±

53 900

Summa driftskostnader

1 093 600

±

135 000

 

1 129 900

±

122 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

573 900

±

136 000

 

569 900

±

155 900

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

194 500

±

42 400

 

200 500

±

41 200

Arrendekostnader

15 500

±

12 600

 

11 100

±

10 500

Räntenetto

-11 600

±

11 700

 

-9 100

±

11 000

Summa övriga kostnader

198 500

±

42 600

 

202 500

±

43 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

375 400

±

142 500

 

367 400

±

141 800


 

 

2. forts.

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

1 600

 

Felmarginal

1 600

Felmarginal

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

54

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

768

 

 

 

631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

18 400

±

10 300

 

14 100

±

16 500

Intäkter djurskötsel

405 600

±

49 400

 

392 100

±

50 500

Intäkter direktersättningar

171 500

±

16 800

 

195 300

±

22 500

Övriga intäkter

45 300

±

23 900

 

60 200

±

24 600

Summa intäkter jordbruk

640 700

±

65 800

 

661 800

±

76 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

55 400

±

12 400

 

47 600

±

10 100

Kostnader djurskötsel

164 300

±

24 000

 

156 600

±

24 200

Arbetskostnad för anställda

..

±

..

 

0

±

0

Underhåll

54 900

±

9 500

 

64 400

±

11 100

Övriga driftskostnader

163 500

±

20 100

 

186 700

±

27 000

Summa driftskostnader

443 200

±

46 600

 

455 200

±

45 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

197 600

±

37 300

 

206 500

±

43 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

80 600

±

18 700

 

88 100

±

18 500

Arrendekostnader

7 500

±

2 500

 

10 300

±

3 700

Räntenetto

-12 100

±

5 300

 

-10 200

±

5 600

Summa övriga kostnader

76 000

±

19 100

 

88 200

±

21 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

121 600

±

41 700

 

118 300

±

44 000


2. forts.

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

3 200

 

Felmarginal

3 200

Felmarginal

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

92

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

2 109

 

 

 

1 808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

68 300

±

28 400

 

45 800

±

21 200

Intäkter djurskötsel

1 070 400

±

76 600

 

1 124 700

±

81 100

Intäkter direktersättningar

338 500

±

19 500

 

358 800

±

22 000

Övriga intäkter

95 000

±

22 800

 

133 300

±

34 400

Summa intäkter jordbruk

1 572 200

±

99 500

 

1 662 600

±

96 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

115 200

±

15 100

 

122 300

±

16 100

Kostnader djurskötsel

437 700

±

40 600

 

438 700

±

41 300

Arbetskostnad för anställda

52 500

±

30 000

 

43 400

±

21 500

Underhåll

114 600

±

16 900

 

105 300

±

12 100

Övriga driftskostnader

344 800

±

29 400

 

358 800

±

29 700

Summa driftskostnader

1 064 700

±

85 100

 

1 068 600

±

68 900

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

507 600

±

64 200

 

594 000

±

61 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

196 200

±

28 000

 

186 000

±

22 000

Arrendekostnader

30 800

±

7 000

 

26 900

±

6 000

Räntenetto

-5 600

±

6 900

 

-7 200

±

8 200

Summa övriga kostnader

221 400

±

30 900

 

205 700

±

24 900

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

286 100

±

67 100

 

388 300

±

55 400


 

 

2. forts.

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

5 600

 

Felmarginal

5 600

Felmarginal

standardtimmar

 

 

 

 

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

233

 

 

 

231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

1 072

 

 

 

988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

163 900

±

46 800

 

125 300

±

41 500

Intäkter djurskötsel

4 239 400

±

570 800

 

4 732 600

±

645 300

Intäkter direktersättningar

1 100 300

±

105 400

 

1 160 800

±

120 800

Övriga intäkter

364 600

±

67 800

 

463 700

±

81 000

Summa intäkter jordbruk

5 868 300

±

705 100

 

6 482 400

±

781 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

328 400

±

37 000

 

333 100

±

39 200

Kostnader djurskötsel

1 679 600

±

310 600

 

1 714 000

±

292 100

Arbetskostnad för anställda

549 500

±

117 500

 

594 900

±

123 300

Underhåll

362 400

±

38 300

 

385 100

±

41 100

Övriga driftskostnader

1 050 900

±

105 100

 

1 123 800

±

126 600

Summa driftskostnader

3 970 900

±

547 700

 

4 151 000

±

560 700

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

1 897 400

±

200 900

 

2 331 400

±

244 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

792 600

±

73 300

 

820 400

±

74 900

Arrendekostnader

252 000

±

47 500

 

270 900

±

49 200

Räntenetto

89 600

±

22 600

 

76 200

±

23 200

Summa övriga kostnader

1 134 200

±

116 900

 

1 167 600

±

117 700

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

763 200

±

120 900

 

1 163 800

±

154 700